highlighted
content

מפעלים אזוריים

מספר מפעלים חקלאיים הוקמו עם ועבור המגדלים.

מנפטת הדרום

מפעל לניפוט כותנה המשרת נאמנה את המגדלים, בעל יכולת ניפוט של מעל 300 טון ליממה.

שקדי הדרום 

מפעל לפיצוח שקדים בעל יכולת פיצוח של כ – 50 טון שקדים ביממה.

שמן דרום

בית הבד הוקם בשותפות עם מספר משקים והוא אחד הגדולים בארץ, בשעה - יכולת הפקת 12 טון זיתים לשמן כתית באיכות מעולה!

גורן הדרום

מחסנים גדולים לאחסון תבואות וכן חוות מיכלים לאחסון שמן לתעשייה אשר הוקמה בשותפות עם חברת ביתן. יכולת אחסון של כ - 50 אלף טון בו זמנית!

 

מתחם סיבי הדרום