למשקי הדרום דרוש/ה

מזכירה

לעבודה במשרה מלאה.

 

קורות חיים יש להעביר למשקי הדרום "עבור מזכירה"

      לפקס מס' 08-8611880 או למאייל  mhadarom@mhadarom.co.il