נתונים מטאורולוגיים

(מתוך אתר "משרד החקלאות ופיתוח הכפר")

 

 

           כמות הגשם; טמפרטורות; אחוזי לחות ועוד