אודות משקי הדרום
אודות משקי הדרום
ארגון משקי הדרום הינו ארגון כלכלי אזורי שנוסד בשנת 1947.
הארגון מונה 36 ישובים חקלאיים פעילים בהתפלגות הבאה:

25 קיבוצים.

8 מושבים שיתופיים.

3 מושבי עובדים.

הישובים נפרסים מבארות יצחק ופלמחים בצפון ועד בית גוברין וזיקים בדרום.

השטח החקלאי המעובד על ידי כל הישובים כ- 220 אלף דונם והאוכלוסייה מונה למעלה מ- 14 אלף תושבים.

 

הארגון עוסק במגוון רחב של נושאים בהם:

רכש חומרי גלם (באמצעות תאגיד רכש משותף של משקי הדרום (50%) ומשקי הנגב) (50%) - משקי דן), מכירת תוצרת חקלאית, מימון, אחזקות ויצוג הישובים בכל הקשור במוסדות חיצוניים.


המפעלים של משקי הדרום - או אלה המסונפים לו - אינם פועלים בחצר מפעלים אחת אלא נמצאים במקומות שונים באיזור בצורות שונות והבעלויות גם הן שונות ומוחזקות על ידי מספר ישובים ולא בהכרח על ידי כלל יישובי הארגון:

  • מגדלי דרום יהודה - תאגיד חקלאות משותף למשקי הדרום (75%) ומשקי הרי יהודה (25%)
  • התארגנות רפת אזורית - התארגנות משותפת של משקי הדרום ומשקי הרי יהודה.
  • התארגנות פטם - התארגנות משותפת למשקי הדרום, משקי הרי יהודה ומשקי הנגב לענף בעלי כנף.
  • סיבי הדרום - מנפטה לניפוט כותנה.
  • קואופרטיב הנגב - קואופרטיב להובלה.
  • שקדי דרום יהודה - מפעל לפיצוח ומיון שקדים בבעלות משותפת של משקי הדרום (40%), משקי הרי יהודה וסיבי הדרום.
  • זיתי דרום יהודה - בית בד בבעלות משותפת של משקי הדרום, ומשקי הרי יהודה וסיבי הדרום המחזיקים יחד 50% וגד"ש דגנים וצבר קמה המחזיקים יחד 50%.
  • דנה שרותי מימון - אגש"ח לשירותי מימון בבעלות משקי הדרום (33%), משקי הנגב ומשקי הרי יהודה.
  • דנה בר - אגש"ח למימון עסקאות רכב בבעלות דנה שירותי מימון ודומיקאר.


הארגון עבר שינויים רבים בעשור האחרון, שנים בהן הארגון ביסס את ההון העצמי שלו, חיזק את הקשר עם ישוביו, השביח את נכסיו וביצע שינויים רבים בתחום הארגוני. בשנת 2001 בוצע שיוך הון בארגון וכל ישוב מחזיק בשיעור אחזקות שנקבע ע"פ פרמטרים כלכליים.

 

בשנת 2009 פוצלה פעילות הארגון לשתי אגודות נפרדות:

"משקי הדרום אשראי ורכש" - אגודה בה מבוצעת פעילות האשראי, פעילות הרכש ופעילויות הידע.

"אחזקות משקי הדרום" - אגודה בה מרוכזות כל אחזקות הארגון.

 

מנכ"ל הארגון החל משנת 2004 הינו מורדי ונטורה חבר קיבוץ גת.

 

משרדי הארגון הראשיים ממוקמים בצומת ראם ( מסמיה).