מה חדש במשקי הדרום

גיליון מס' 59 02/201920.3.2019


אנרגיות מתחדשות:
מועצת המנהלים של משקי הדרום אישרה באחת מישיבותיה האחרונות את כניסת הארגונים הצפוניים (משקי עמק יזרעאל, משקי עמק בית שאן ומשקי גליל עליון) כשותפים שווים בחברת "משקי אנרגיות מתחדשות". הצטרפות זו מייצרת כוח מאוחד עם היקפי פעילות והשפעה גדולים יותר, ומעצימה את  היכולת של חברת משקי אנרגיות מתחדשות להמשיך להתפתח גם בפרוייקטים בצפון. כניסת
הארגונים הצפוניים צפויה להתבצע ברבעון השני של 2019 לאחר קיום כל התנאים המתלים שבהסכם.
בפעילות החברה עצמה מקודמים פרוייקטים רבים הן בתחום הסולארי והן בתחום חברת "חצר הקיבוץ", העוסקת בתחומי החשמל והאנרגיה שבמרחב חצר הקיבוץ ובכללם פעילות הרכבים החשמליים ועמדות הטעינה בקיבוץ. במקביל לכך, החברה נערכת בשותפות עם חברת דוראל (משקי-דוראל) למכרז הקרוב שעיקרו גגות ומאגרים.
בהזדמנות זו אנו פונים לכל המשקים המתלבטים בביצוע פרוייקטים על גגות ומאגרים לבחון את הצעות החברה ולהתקשר עמה. סיבי הדרום כבר בשלבים סופיים לחוזה עם "משקי דוראל" להקמת
כ- 2
MW נוספים על גגות במתחם במסמיה מתוך תקווה לסיימו במהלך החודשים הקרובים.

מנכ"ל אמבר:
אסיפת אמבר הכוללת את המשקים המחזיקים בחברה, אישרה במהלך חודש פברואר את מינויו
של זאב קלימי כמנכ"ל אמבר.
מינוי זה נעשה לאחר כמעט שנה מאז סיום תפקידו של המנכ"ל הקודם, ולאחר תהליך ארוך ומורכב שבוצע ע"י ועדת האיתור למינוי המנכ"ל.
במהלך השנה האחרונה התמודדה אמבר עם מספר אירועים לא פשוטים שהפחיתו בצורה משמעותית את הרווחים שלה לעומת השנים האחרונות. ההפסד המשמעותי ביותר נגרם מהאחזקה בפעילות המשחטה של א.ת. (שותפות מאוזנת עם תנובה). חברת א.ת. סבלה כמו כל האינטגרציות בענף הפטם מהפסד גדול שנבע מהמשבר הארוך והעמוק בענף הפטם, משבר שנראה שנמצא לקראת סיום לאור ההסדר שעל פיו עובד כיום הענף.  
זאב נכנס לחברה בתקופה מאתגרת, ונראה על פי כישוריו, הרזומה שלו, מכוונות המטרה והרצינות הרבה שבה הוא נכנס ולומד את החברה, שיש לו את הכלים הנדרשים להעלות את אמבר
בחזרה לדרך המלך ולמסלול של הצלחה.

בית הערבה:
אחת ממטרות הארגון לשנת 2019 היה התקדמות בשרשרת הערך, אחד מהיעדים המרכזיים של התכנית האסטרטגית שאישרנו בשנת 2017. לפני כחודש עשינו צעד משמעותי בקידום יעד זה וחתמנו עם קיבוץ בית הערבה על הסכם שותפות ( 33%) בבית האריזה לתמרים שבבעלותו.


סכומים ראשונים מהשקעה זו כבר הוזרמו לתאגיד החדש לצורך רכישת מכונת מיון חדשה והרחבת בית הקירור, השקעות אלו נעשו  כדי להכין את התאגיד לקליטת כמויות גדולות של תמרים שהולכות וגדלות בשנים האחרונות ומתוכננות לגדול אף יותר בשנים הקרובות.  
משקי הדרום רואה בשותפות זו חשיבות גדולה בתמיכה וקידום ענף התמרים שהולך וצומח בצורה דרמטית בשנים האחרונות ומהווה את מקור פרנסתם העיקרי של המשקים בצפון ים המלח ובבקעת הירדן. כולנו תקווה ששיתוף פעולה זה יוביל לשיתופי פעולה נוספים והתארגנות אזורית נרחבת.

ארגון עובדי הפלחה:

ארגון עובדי הפלחה בניהולו של דיויד לוי, קידם במהלך השנה האחרונה תהליך אסטרטגי מורכב
וחשוב כדי לקבוע את עתידו של הארגון לשנים הקרובות, את התהליך ריכז והוביל גיל אברמוביץ מחברת "מיברא" יחד עם צוות היגוי הכולל את מנהלי הארגון, רכזי התארגנויות, מנהלי גדשי"ם ומנהלי ארגונים כלכליים.
במסגרת תהליך זה הוחלט לקדם מבנה ארגוני חדש לארגון עובדי הפלחה שהולם את מציאות ימינו, ומאפשר ממשל תאגידי תקין יותר לניהול נכון ואפקטיבי של הארגון. מבנה ארגוני זה דורש מספר תיקוני תקנון שעיקרם מופיעים במסמך שהועבר לכל המשקים החברים בארגון עובדי הפלחה הכולל הזמנה, סדר יום והסבר על השינויים הנדרשים. (מצ"ב המסמך).
שינויים אלו חשובים ומשמעותיים להשגת מטרות הארגון ומייצרים את הבסיס להמשך הפעילות התקינה שלו.

מעורבות חברתית:

כפי שדיווחנו בגיליון הקודם, משקי הדרום תומכים ומעודדים פרוייקטים של מעורבות חברתית שמקודמים ע"י משקי הארגון. במסגרת תמיכה זו אנחנו רוצים לשתף אתכם מידי פעם ולספר על פרויקטים חברתיים המתקיימים במשקים והארגון השתתף ותמך בהם.
הוסטל "חסדי אנוש" במבוא חורון -
מרכז שיקום לפגועי נפש בציבור הדתי, תמיכת הארגון ניתנה עבור פעילות של רכיבה טיפולית לדיירי ההוסטל.
אנחנו שמחים על ההזדמנות לחזק את ידי כל העוסקים בעשייה מיוחדת זו!
בקובץ המצורף הסבר קצר על ההוסטל.


אסיפה שנתית:
האסיפה השנתית תתקיים השנה  ביום שני, 27.5.2019 במושב כרמל, הזמנה ראשונית הועברה אליכם בימים האחרונים. אנחנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות נציגים מכל היישובים באסיפה השנתית,
אנא שריינו מועד זה ביומנכם.


העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880