מה חדש במשקי הדרום

גיליון מס' 58 01/201923.1.2019


תכנית עבודה 2019:

             מועצת המנהלים של משקי הדרום אישרה בישיבתה האחרונה את תכנית העבודה של הארגון לשנת 2019, מדובר בתכנית מאתגרת, שאפתנית ומרשימה והיא מבוססת בחלקה על יעדי 2018 שהתחלנו במימושם וביעדים נוספים חדשים.  בתכנית הצבנו מס' יעדים תאגידיים הכוללים בין היתר את המשימות הבאות:
משקי הדרום – יעדי 2019 יעדים כלליים:

r      ענף החלב

התארגנות לקראת סיום מתווה לוקר, בהנחה שלא ייחתם הסכם חדש במהלך השנה.

 

§         מעורבות יחד עם "הגורמים המייצגים" בטיפול באפשרויות השונות העומדות בפני הענף.

 

§         המשך בחינת הקמת קואופרטיב ארצי של מגדלים.

 

§         ליווי רפתות האזור בהתארגנות להמשך.

r      אמבר -

הרחבת השפעתנו על הנעשה בחברה.

 

§         הידוק הבקרה על עבודת החברה ע"פ נהלים וממשל תאגידי.

 

§         מעורבות במינוי מנכ"ל חדש וליווי השתלבותו בחברה.

r      אנרגיות מתחדשות

סיום הסדרת המבנה המשפטי והארגוני בין הבעלים כבסיס להמשך צמיחת החברה ועמידה בתכנית המורכבת שהיא מציגה.

המשך יעדים ארגוניים:  

r      תכנית אסטרטגית

המשך עבודה ע"פ אבני הדרך של תכנית זו, בין היתר בנושאים הבאים:

 

§      אג טק - הקמת הקרן ותחילת השקעות במיזמים טכנולוגיים, הרחבת שורת הבעלים לארגונים נוספים.

 

§      שיוך דירות - קידום עבודת צוות השיוך בהתאם למתווה החדש, הכולל בין היתר סיוע בהערכת שמאויות, מפגשי עמיתים ותמיכה במימון המשקים.

 

§      התקדמות בשרשרת הערך - תחילת השותפות עם בית הערבה בבית האריזה.

 

§      התארגנות לליווי מימוני של השקעות במאגרי המים באזור בהתאם למתווה המימון שהוחלט לגביו.

r      דשן הצפון

ליווי הקמת האתר הדרומי ותמיכה בפעילות העסקית של האגודה.

r      עמינדב

"פריצת דרך" במו"מ מול הגורמים השונים שתאפשר קידום משמעותי בפרוייקט עמינדב.

r     מעורבות חברתית

הגדלת הפעילויות של התנדבות ומעורבות חברתית בארגון.בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל עובדי הארגון על ההשקעה, המחוייבות והמקצועיות שבאו לידי ביטוי גם בהכנת תכנית עבודה מורכבת, שאפתנית ומדוייקת.

מהנעשה בתחום הסולארי:

בחודש האחרון החלה הפעלתם המסחרית של ארבעת האתרים שבבעלות החברה המשותפת עם משקי הנגב והקיבוצים.
האתרים בדורות, תלמי יפה, עין צורים וטארבין מייצרים כ- 40
MW. מדובר במתקנים הראשונים שמוקמים על ידי החברה ואנו לקראת הקמתם של מתקנים נוספים במסגרת המכרז השני למתח גבוה במהלך 2019.
בנוסף, החברה הגישה הצעות ל כ- 100
MW במסגרת מכרז מתח עליון, הכרזה על הזוכים צפויה במרץ 2019. זוהי אבן דרך חשובה להתבססותה של החברה כגורם מרכזי בשוק המתקנים הסולאריים בישראל.
במקביל נבחנות בחברה פעולות נוספות בתחום האנרגיה שבחצר הקיבוץ וביניהם, כניסה לתחום רכב חשמלי, גנרטורים, אגירה ועוד. דריקטוריון משקי הדרום קיבל סקירה ראשונית על כוונת החברה להקים חברת בת שתעסוק בענייני אנרגיה בחצר הקיבוץ וצפוי לדון בנושא שוב בחודש פברואר.
 
מפעלים חקלאיים:
עונת המפעלים החקלאיים שהסתיימה לפני מס' שבועות, התאפיינה השנה במיעוט כמויות שהגיעו למפעלים בעיקר לאור יבולים נמוכים בגידולים השונים.

מנפטה

השנה התאפיינה בירידה בכמות המזרע עד לאזור נקודת האיזון של רווחיות המנפטה. בזן האקלפי נקטפו יבולים גבוהים במיוחד (ממוצע אזורי 680 ק"ג/דונם) ואילו בפימה היתה שונות גדולה בין המגדלים (בתווך שבין 400 ק"ג ההפסדי ל- 650 ק"ג/דונם שמשאיר רווח יפה למגדל). החורף הטוב שאנו חווים, מבשר טוב לגידול הכותנה בשנה הקרובה, ועם יבולים טובים כפי שהיו השנה באקלפי, הגידול יכול להתברג בצמרת הרווחיות מול חלופות הגד"ש הקיימות.

מכון פיצוח שקדים

מספר נמוך של מנות קור בחורף שעבר גרם לפחיתה משמעותית ביבולי השקד ברוב המטעים, כך שגם כמויות הפיצוח במכון היו נמוכות בצורה משמעותית משנים קודמות.
השנה שדרגנו את המפצחות במכון הפיצוח, מהלך ששיפר את איכות הפיצוח. בשנה הקרובה אנו מתעתדים לשדרג גם את מכונות הניקוי מתוך כוונה ששיפורים ושדרוגים אלו ישפרו  את התוצאה הסופית ללקוח.

בית הבד

יבולים נמוכים מאוד של מטעי הזיתים, גרמו לירידה בכמות שהגיעה למיצוי לעומת התכנית והעונה הקודמת.
בתחום שיווק השמן ניכר שההחלטה לשיווק ישיר, תוך ויתור על "יד" בדרך ללקוח הייתה החלטה נכונה וטובה. במהלך זה הצלחנו להגדיל את ההכנסה למגדל, ובענף המתמודד עם רווחיות יחסית נמוכה, יש משמעות גדולה לכל שקל שנחסך.


גורן הדרום- מחסני תבואות  

השנה היתה שנת הפעילות המלאה הראשונה של גורן הדרום, שותפות מאוזנת בין גדי ביתן ומשקי הדרום. רמת ההכנסות תואמת את התכנית העסקית שעל פיה הקמנו פעילות זו ואנו מקווים להמשך דומה.

סיבי הדרום- נדל"ן במתחם מסמיה

בשנתיים האחרונות נבנו כ- 15 אלף מ"ר מחסנים חדשים המעלים את רווחיות החברה בצורה משמעותית.
החברה בתנופת פיתוח, ומטפלים בהוצאת היתרי בניה למבנים נוספים.
הוקמה מערכת סולרית בגודל 622 אקו"ט במסגרת מונה נטו ונבחנת אפשרות הקמה של מערכות נוספות על המבנים החדשים.

עדכון בנושא תהליכי שיוך הדיור במשקים:
לאחרונה התקבלו במועצת מקרקעי ישראל מספר החלטות בעלות חשיבות גבוהה למשקים העוסקים בנושא, חשוב להכיר ולהבין החלטות אלו על מנת לנתב בצורה מושכלת את החלטות המשק בכל הקשור לשיוך הדירות.

הסדר הביניים – בישיבת מועצת מקרקעי ישראל לפני כחודש, נדונה הצעה להקלה בהסדר הביניים. עפ"י ההצעה, הסדר הביניים, המאפשר בתנאים מסוימים בנייה בקיבוצים משייכים טרם השיוך, הוארך לתקופה של 3 שנים נוספות (עד 31.12.2021) וכולל אף הקלה משמעותית בסעיף הנוקשה של הסנקציה שתחול על חבר הקיבוץ, אם הקיבוץ לא ישלים את השיוך ואת הסדרת השימושים.

עד כה, התחייב החבר לשלם לרמ"י 91% מערך המגרש. עפ"י הצעת ההחלטה, בתנאים מסוימים וסבירים, יתחייב החבר לשלם 33% בלבד מערך המגרש, כלומר לשלם את הסכום שהחבר חייב בו ממילא לפי חלופה 1592 (979) עבור השיוך.
נדמה, שהצעת החלטה זו, ככל שתהפוך להחלטה ולא "תתמסמס"  בדרך, תהווה הקלה משמעותית לחברים המבקשים לבנות את ביתם בקיבוצים שטרם סיימו את התהליך המייגע והארוך של השיוך.

חלופת האגודה - מועצת מקרקעי ישראל הקימה ועדה לבחינת ההסדרים הכלולים בחלופה. למיטב ידיעתנו, יש גורמים בוועדה הסבורים שיש להרע משמעותית פרמטרים מרכזיים בהצעה. כל העוסקים בנושא ובראשם התנועה הקיבוצית נאבקים ומנסים למזער ככל האפשר התפתחות שלילית זו, לאור זאת נראה  שנכון יהיה לקיבוצים שאימצו את חלופת האגודה להתקדם במלוא המרץ ולהגיש את המסמכים הנדרשים ע"י רמ"י.
 


השתתפות בפרוייקטים חברתיים:
במסגרת יעדי 2019 בהן הצבנו יעד של הגברת פעילות הארגון בכל הקשור למעורבות חברתית הן במשקי הדרום והן במשקים, החלטנו לאמץ החלטה ישנה של מועצת המנהלים המקציבה סכום שנתי של 100,000 ₪ לטובת ההשתתפות שלנו בפרוייקטים חברתיים המקודמים במשקי  הארגון.


במסגרת החלטה זו, עדכנו את נוהלי העבודה בנושא וצוות התרומות של הארגון ידון ויבחן בקשות של משקים המבקשים את השתתפותנו בפרוייקטים שהם מקדמים תוך תקווה שתרומה זו תעודד את המשקים לקדם אצלם בבית פעילות חשובה ומבורכת זו.עד
כאן להפעם!


העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880