מגדלי דרום - ד"ש שבועי

ש"ד


יוצאים לדרך חדשה – מתוך מייל ששלחתי למנהלי הגד"ש והמטעים: "...הבחירות מאחורינו ועבודה רבה לפנינו.......בשעה טובה אנחנו יוצאים לדרך חדשה. כל מטעי השקד והזית במשקי הדרום (כ 15,792 דונם) הצטרפו להתארגנות משותפת שתאגד ותשתף את המידע הקיים והעתידי ואת האתגרים המחקריים לאזור זה. החל מאוקטובר, יתחיל ניר קילמן בתפקידו כמרכז המקצועי, בשיתוף צוות ליווי ליעוץ, הכוונה ובקרה. בסוף אוקטובר [..] נקיים פגישה ראשונית של ההתארגנות: להצגת תוכנית שנתית, קבלת משובים ובחירת צוות ליווי". בהצלחה!!


ממשיכים- אורי גלעד (מנכל מ. הכותנה) ממשיך במפגשים ישירים עם המגדלים. הפעם עם בית ניר, גלאון, ניצנים


שדה יואב ובני דרום. המנגינה והמוזיקה לא השתנו –        


שבחים למ. הכותנה על התנהלות ראויה לציון. מן הסתם,


כולנו מקווים שגם "צבעי רקע בהירים" למוזיקה, של


מחירים ושערי מטבע, יצבעו את המנגינה הזו בהמשך.          רונן  בית ניר                    סרחיו - ניצנים                   עוז – בני דרום                


                                דוד טל - פעמים רבות משמש מבקר של מערכת (כל מבקר: מבקר המדינה, מבקר מע'  הבטחון


                             ועוד) מושא לחיצי ביקורת של המבוקרים. תפקיד מורכב ולעיתים כפוי טובה, למי שאמור  


                             להצביע על כשלים ואי-סדרים בארגון אותו מבקר ומתוך מטרה לשפר ולייעל. דוד טל הוא מבקר  


                              ארגון משקי הדרום. בשנות תפקידי  במגדלי הדרום, עורך דוד ביקורת מדי שנה, כל פעם בתחום   


                              אחר. ביושר מקצועי, תוך העמדת עובדות על דיוקן, בנועם הליכות והמלצות ישירות ללא כחל  


                             וסרק. זו הזדמנות לומר תודה גדולה, וגם.... בשבוע שעבר, במהלך אירוע לראש השנה לעובדים, ובהשתתפות רעייתו דליה וילדיו,  ברכנו את דוד בהגיעו לגבורות! מזל טוב!


מ. מנהלים – ישיבת ההנהלה של מגדלי הדרום, דנה השבוע בסיכום החצי שנתי של מגדלי הדרום ובסיכום ההמלצות של הצוות לבחינת מבנה ההכנסות וההוצאות של מגדלי הדרום. הדו"ח הכספי מצביע על גרעון מצטבר בששת החודשים הראשונים, הצפוי לגדול עד סוף השנה. המלצות צוות הבחינה עוסקות בסוגיה זו, ובניסיון לתת מענה לאתגר. נושא זה ואחרים  יובאו לדיון בישיבת מנהלי הגד"ש שתתקיים בשבוע הבא: יום ג', 24/9, 13:30.


רומ"אים – פגישת פורום הרומ"אים (רכזי ועדות מגדלים אזוריות), עסקה הפעם בנושא גבולות האחריות והסמכות של הפורום במסגרת ארגון עובדי הפלחה. על פי המבנה התאגידי החדש של א.ע. הפלחה, משמשים הרומאים כהנהלה פעילה, מייעצת, מבקרת ומשמשת גשר (של רצון טוב) בין המגדלים לארגון. ברור לכולנו כי לצד החובה לשתף את הפורום במהלכים שונים של הארגון, חובה על הפורום להתייצב לצד הארגון, מתוך הבנה ברורה כי קיומו חיוני למגדלים.


                                                                   צוות מנצח – החגיגה החקלאית המסורתית


                                                              של משקי דן היתה (כמעט כתבתי כרגיל, אבל...


                                                               זה לא מובן מאליו) מושקעת, באווירה לבבית,


                                                               חברתית וטעימה גם לעין, גם לחך וגם לאוזן.


                                                               זה הרבה מעבר למפגש חברתי. זה מפגש של


                                                               סולידריות. ההבנה ששיתוף מידע,  שיתוף   


                                                              קניה ואיגום אינטרסים מהווים מנוף כוח           ריקי    מיכה     נאווה    רענן    תמיר


                                                              ליעילות, לעזרה הדדית וערבות חברתית. תודה גדולה לצוות  משקי דן!


סיכום ביניים – כך כתבתי באפריל, אחרי הבחירות "... עכשיו, אחרי שישקע אבק הבחירות. עכשיו, אחרי צהלת המנצחים וקינת המפסידים. עכשיו, אחרי התרוממות הרוח או עוגמת הנפש, מוטלת עלינו החובה למצוא את המחבר, המשותף והמאחד בין כולנו..". היום אפשר לכתוב כי אין מנצחים ואין מפסידים. היום צריך לכתוב כי מתוך צניעות, ענווה הבנה והתחשבות חייבים למצוא את המחבר, המאחד, המשותף ולזנוח את המפריד והמפלג. כי אין לנו ברירה אחרת.


שבוע הבא


יום ב' 23/9 – כנס שימור קרקע (שעלבים)


יום ב' 23/9 – כנס נוטעים


יום ג' 24/9 – פגישת מנהלי הגד"ש (סיכום חצי-שנתי, המלצות צוות הבחינה, הרמת כוסית לשנה החדשה ועוד)


יום ד' 25/9 – כנס מגדלים לסיכום גדולי חורף (ק. ארז)


יום ה' 26/9 – מפגש מגדלי הכותנה עם מר הנניג המר בעלי חברת STADTLANDER (המשווקת הבלעדית של הכותנה הישראלית).  


למי שטרם החליט מה לעשות הערב....                                                                                          


                                                                                                                                             שבת שלום


העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880