מגדלי דרום - ד"ש שבועי

ד"ש                                        www.mhadarom.co.il                                                                   13.9.2018                                                      


 


עת קטיף                                                                  


החלקות הראשונות של כותנת המכלוא, אקלפי, החלו להיקטף. מרבית החלקות נראות נקיות ומוכנות לקטיף. קטיף הפימה יתחיל בראשית אוקטובר ונקווה שהתחזית של מרק פרל, על גשמי אוקטובר, תידחה עד סיום הקטיף.  המנפטה תחל עבודתה מיד בתום תקופת החגים.                                               


                                                         הקטפת של 'שדות  חמד'    בשדות שילר


 


 


 


 


                        


 


ישיבת רומאים


נדונה ההצעה שארגון עובדי הפלחה יוביל כנסים ארציים בנושאי            דורון אליהו


פלחה חורף וקיץ, בשיתוף המדריכים ורכזי הוועדות האזוריות.               מנהל מדור גד"ש


הארגון יציע תכנית שנתית ותכנים שיבואו לדיון נוסף בפורום.


בנוסף, הארגון בונה מסד נתונים של היקפי גידולים ברמה הארצית.


מידע שיסייע בממשקים עם גורמים חיצוניים, כגון: משרד החקלאות


בנושא פתיחת מכסות יבוא, או מרכזי המזון במו"מ למחירי תחמיץ.


דיווחים:


 • נערכים לפוליסות פלחה 2019. במהלך החודש תתקיים פגישה עם

  קנט בה יועלו כל ההסתייגויות שנאספו במהלך השנה.

 • בתיווך הארגון הגיעו מרבית מגדלי החימצה להסדר פיצוי הוגן מול קנט.

 • שה"מ בחרו ממ"ר תבואות חורף, איציק אברבנאל מקיבוץ לביא, שיכנס לתפקידו בימים אלו. בהצלחה!!

 • תקבולי חיטה קציר 2018 – אנו בישורת האחרונה לקבלת כל הכספים בגין החיטה: השלמת 50% הובלה ימית, פרס/קנס, חיטה פסולה וירודה. המחיר הסופי שנקבע 280.41$. הפרס באזור הדרום והנגב כ 8-9$ לטון בממוצע. אני תקווה שעד סוף החודש יגיעו כל הכספים למגדלים.

  יום כיפור

  שבוע הבא – יום כיפור. עבורי, יותר מהאמונה בלב, זהו קו השבר של מלחמת יום כיפור 1973. קו השבר בצבא, קו השבר בחברה הישראלית וקו המפנה בפוליטיקה הפנימית. צעירים שכל עולמם התנפץ בשבת ההיא, בשעה 13:50, יום כיפור. מגבהות הלב, היהירות ושכרון הכוח לאחר מלחמת ששת הימים, לקרבות הישרדות נואשים מול אויב עדיף בכמות וציוד.  לאחרונה שמעתי את סיפורו המרתק והמצמרר כאחת, של חברנו מאיר ברוקנטל על הקרב בתל סאקי, ברמת הגולן. קרב שיש בו אומץ לב, הישרדות וחיבוטי נפש המלווים למשך החיים. מבחן המלחמה בקרבות פנים מול פנים, מול אש אויב, הוא מבחן עליון לאדם. מבחן כנגד האינסטינקט הטבעי של האדם להמשיך ולחיות. הצעירים של יום כיפור עמדו מול המבחן הזה. במחיר חיים, במחיר נכות ובמחיר צלקות נפשיות. כל שנאחל לילדינו, שלא יאלצו לעמוד במבחן הזה בעתיד. זה מחייב. מחייב את הנהגת העם להביט בעיני הדורות הבאים ולעשות הכל להשגת חיים בבטחה ושלום, על כברת הארץ הזו.

   

                                                              שבת שלום   


העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880