מגדלי דרום - ד"ש שבועי

ד"ש                                        www.mhadarom.co.il                                                                   26.4.2018                                                                                                        


לעגל את המרובע


פורום הרומ"אים התכנס בארגון עובדי הפלחה כדי לבחון ולגבש מתווה מוסכם למחירי תחמיץ, שחתות וקש. בדיון הועלו סוגיות שונות, ביניהן: התרת הזיקה למחירי הגרעינים, קביעת "מחיר מדף", מיקומם של מרכזי המזון "בשרשרת המזון", ההבדלים בין האזורים השונים ומרכיבי התשומות. רלוונטיות הדיון יפה לשעה זו, אך עתיד "הסכם החלב" לצד עליה במחירי התשומות וירידת רווחיות, מעיבים על היכולת ליצור הסכמות נכונות לטווח ארוך. הדיון לא הגיע למיצוי וייקבע דיון המשך.


עולים באש


אחרי המתבן בכיסופים, הגיע תורו של המתבן באילון לעלות באש. הצתה?


רשלנות? כוח עליון? המשטרה חוקרת. התקדמות נרשמה בחקירת הצתת


הקומביינים בעמק הירדן. המשטרה עצרה קבלן קציר שעבד שנים בעמק והוחלף ע"י חברת ג"ג, כחשוד בהצתות. זו ההזדמנות להזכיר את מה שאנחנו כבר יודעים – לסמוך רק על עצמנו ולשמור.


קציר חיטה


כל גורמי שיווק החיטה התכנסו לתאם את תחילת הקציר: א.ע. הפלחה, הזכיינים, חב' ההשגחה, מ. החקלאות. המכשירים נבדקו וכוילו, נהלי הקליטה סוכמו, ההסכמים נחתמו ונותר רק להתחיל בקציר. סוכם לפתוח את תחנות הקבלה, בצפון ובדרום, בתאריך 6/5. הערכות ראשונות מצביעות על יבול של כ 65-75 אלף טון חיטה. בהצלחה לכולנו!


מעורבות


צוות המעורבות החברתית במועצת הכותנה, שהוקם כמענה לציפיות/דרישות ה BCI למעורבות חבריה בקהילה, דן בהמשך בדיקת יישום המהלך אצלנו. הובהר מצד אחד, כי קיים קושי למנף מוטיבציה בתקופה זו. מצד שני, אנו רואים כולנו את החשיבות שבהשתתפות עיצוב החברה הישראלית. סוכם לבחון את ההשתלבות בפרויקטים משותפים, כדוגמת סיוע ללקט ישראל.


ישיבת מדריכים


צוות המדריכים החליף מידע על הנעשה בגידולים השונים בעת הזאת. התפתח דיון על המועד הנכון לפתיחת המים בכותנה, הן מבחינת מניעת עקה ראשונית, העלולה להאיץ מחלות ומזיקים, והן כמענה מיטבי לצרכי הצמח בשילוב השיקול הכלכלי. סוכם לקיים מפעם לפעם מפגשי מגדלים עם צוות ההדרכה בסוגיות שונות. פרוטוקול הישיבה נשלח למנהלי הגד"ש.


עכשיו באים???


השוביניסטים בינינו יגידו שגשם ואישה זה אותו הדבר –לא מתווכחים! הוא יורד מבלי להתחשב ברצונותינו, בקשותינו ותפילותינו. באזור ירדו בין 15 ל 50 מ"מ גשם וברד כבד. עתה נותר לעשות "ספירת מלאי" לנזקים ולדווח לק.נ.ט. שחתות שנרטבו ופגיעות הברד בגידולי השדה והמטעים. ולמרות הכול..... אוהבים מאד גשם (רק שירד בעתו).


המסע לפולין


משלחת מנהלי הגד"ש למסע לפולין קיימה


השבוע מפגש הכנה ראשון לקראת המסע.


היכרות עם רבדי זיכרון השואה בעבר, בהווה


ומבט אל העתיד, ציפיות מהמסע, נגיעות


אישיות- משפחתיות. ההכנה נערכת בהובלתו


הרגישה של  גילי ייני מחברת "מול נבו".


המפגש השני יתקיים ביום א' 29/5, 14:00.


תכניות להמשך


כנס גת "לקראת השקית כותנה" – יום ה', 3/5 (סדר יום ישלח בתחילת השבוע)


כנס מטעים – יום א', 6/5, 13:00. אולם "תמר", משקי הדרום                          שבת שלום


           


העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880