מגדלי דרום - ד"ש שבועי

            20.7.2017 


אנשי הכותנה


השבוע התקיימו שתי פגישות של צוות ההדרכה ופורום פקחים אזורי. חשיבות המפגשים הללו, הן להכנת הסיורים והכנסים והן ליצירת "תמונת קרב" בהירה יותר לגבי המזיקים – לא תסולא מפז. העברת המידע בין כולם, החלפת הדעות וההמלצות, אווירת הפתיחות – נועדו למטרה אחת ויחידה: עשייה וטיפול נכונים יותר בסיטואציות המתפתחות והמשתנות. נדמה כי תשומת הלב המרכזית נתונה להתקפתו הצפויה של הזחל הוורוד, מבט חשדני על תופעות מוקטנות של "המחלה" והרפורמה בחומרי ההדברה. ממשיכים במעקב צמוד צמוד.


סיור וכנס מגדלים                                                                                                                              ניר קנטי ואיתן סלע


סיור המגדלים נערך בשדות הכותנה של גדש עציון. אומרים המגדלים כי


 "ההצבעה ברגליים" וההתייצבות הגדולה, מעידים כי רואים ערך למפגשים


 וקיימים צימאון וסקרנות בריאים של המגדלים, לשמוע, לראות כדי להשתפר.


 בכנס הביאו המדריכים, איתן ואריה, את התובנות ממצב הצמחים בחלקות


                      מעוז חביב    רבות והמלצות להמשך הגידול  ומתניה שירטט את מפת


                                 המזיקים. חתם את הכנס  מעוז חביב גליבטר (חבר צרעה) על


                                  "ארטוף – המושבה העלומה שנעלמה והועלמה מדפי


                                    ההיסטוריה". עוד פיסת היסטוריה בפאזל המורכב


                                 מאד של ההתיישבות בארץ ישראל. התודות לגד"ש עציון, המדריכים ומעוז על קיום היום הזה.


מה יהיה?


לא צריך דוקטורט בפיזיקה גרעינית כדי להבין שהחקלאות בישראל נמצאת במשבר הולך ומעמיק. מחירי מים עולים, יבוא פרוע, ריסוק המשק המתוכנן וארגוני המגדלים, ביטול מענקים לציוד חקלאי ובעיקר "כתף קרה" מהריבּון. זאת ועוד, כמו פגעי מזג אוויר וכלכלה עולמית המשפיעים דרמטית על החקלאות המקומית. אולם אם נתבונן דווקא על חצי הכוס הריקה ונפעל למלאה – נוכל להיחלץ מהמצב. אִמרה ידועה היא שמשבר מביא למציאת פתרונות ומהווה מנוף לצמיחה מתוך השפל. בפגישותיי  עם מנהלי הגד"ש באזור אני מוצא נחישות להמשיך, לעשות טוב יותר, נכון יותר וגם חשיבה על הימים הבאים, הכוללים רעיונות חדשים וחדשניים. לא נותר לי אלא להביא את הסיפור העממי מהמקורות (... האינטרנט): "לאיכר אחד היה חמור זקן ובאר חרבה בחצר. יום אחד נפל החמור לבאר ונערותיו מעוררות הרחמים הטרידו מנוחתו של האיכר ושכניו. חשב האיכר, החיה כבר זקנה, את הבאר ממילא צריך לאטום והזמין את שכניו לעזור בכיסוי הבאר. כולם תפסו אתי חפירה והחלו לכסות את הבאר במרץ. החמור שהבין מה קורה, הגביר את בכיו. לפתע פסק החמור מבכיו ונדם והשכנים המשיכו למלא את הבאר בעפר. לבסוף הביט האיכר לתוך הבאר ונדהם ממה שראה.... החמור ניער את העפר שנשפך על גבו, דרך עליו וטיפס אט אט על העפר שנערם תחתיו. עד מהרה כולם הופתעו שהחמור הגיע לקצה הבאר ופתח בריצה ובשמחה". מוסר השכל? כל אחד יפרש כראות עיניו...


תוצאת תמונה עבור סמל המכביה ה 20ליבת הסוד


השבוע נחשפתי במקרה לאחד הסודות השמורים במדינה. במעטה של סודיות


וחשאיות התקיימה המכביה ה-20 שטקס הסיום שלה כבר נערך. מעניין!


לקראת ....


כנס "לקראת שילוך" – יום ד', 2 לאוגוסט


כנס  "לקראת קטיף וניפוט" -  יום ג', 22 לאוגוסט


                גד"ש גת                            "מעצמות גרעיניות"                              צבר-קמה


 


                             

                        שבת

העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880