נתוני שיווק חלב ספטמבר 2019
חלב ספטמבר  2019 מצטבר
שם המשק שיווק חודשי אחוז שומן אחוז חלבון חיידקים תאים סומטים מחיר חודשי לליטר חריגה מצטברת שיווק מצטבר 2019 שיווק מצטבר 2018 הפרש שיווק בין השנים אחוז שומן אחוז חלבון מחיר מצטבר לליטר
אלמוג 223,258 3.74% 3.54% מעולה 223 1.99 70,912 2,789,260 2,845,222 -55,962 3.67% 3.40% 1.95
גזר 290,094 4.04% 3.44% מעולה 269 2.02 -52,572 2,613,258 2,735,165 -121,907 4.00% 3.48% 2.03
גל און 283,418 3.92% 3.36% א 248 1.97 26,020 2,871,811 2,920,304 -48,493 3.82% 3.41% 1.98
גלגל 213,898 4.03% 3.48% מעולה 281 2.03 -244,744 2,605,501 2,733,466 -127,965 3.78% 3.36% 1.93
יבנה 401,250 3.97% 3.43% מעולה 232 2.00 -92,944 3,504,097 3,744,860 -240,763 3.83% 3.36% 1.97
יסודות 245,787 3.68% 3.48% א 275 1.93 -333,987 2,370,023 2,534,853 -164,830 3.85% 3.52% 1.98
מגדל עוז 337,945 3.69% 3.40% מעולה 224 1.94 -36,739 2,660,490 3,019,855 -359,365 3.80% 3.44% 1.97
כרמל מעון 615,440 3.98% 3.45% מעולה 246 2.01 -41,810 5,352,647 5,405,160 -52,513 3.97% 3.51% 2.04
מעלה החמישה 313,834 3.82% 3.44% מעולה 181 1.99 46,615 2,716,329 2,821,022 -104,693 3.94% 3.46% 2.03
ניר גלים 331,581 3.72% 3.41% א 397 1.88 5,542 3,127,299 3,714,207 -586,908 3.75% 3.43% 1.93
נצר סירני 281,741 3.75% 3.33% מעולה 289 1.95 98,050 2,739,645 2,805,727 -66,082 3.73% 3.38% 1.96
עין צורים 272,364 3.80% 3.41% א 259 1.98 -96,183 2,791,963 2,912,402 -120,439 3.78% 3.45% 1.97
קליה 266,573 3.95% 3.58% מעולה 198 2.05 59,744 2,912,688 2,973,776 -61,088 3.97% 3.46% 2.03
ראש צורים 313,229 3.80% 3.35% א 215 1.94 50,793 2,865,926 2,963,758 -97,832 3.85% 3.39% 1.98
בית יתיר עצמונה 554,383 3.84% 3.41% מעולה 225 1.97 -115,144 5,205,847 5,352,463 -146,616 3.81% 3.45% 1.98
רפת חותם 588,606 3.87% 3.52% מעולה 176 2.02 482,636 5,890,732 5,979,509 -88,777 3.88% 3.46% 2.01
רפת קדם 716,337 3.77% 3.31% מעולה 333 1.82 -51,945 7,903,409 8,333,526 -430,117 3.49% 3.32% 1.89
רפת דנרון 608,659 3.95% 3.38% מעולה 161 2.00 131,566 5,313,433 5,486,154 -172,721 4.00% 3.42% 2.02
רבדים 278,306 3.69% 3.39% מעולה 220 1.94 79,225 2,780,296 2,811,600 -31,304 3.73% 3.39% 1.96
זיקים 411,502 3.81% 3.27% א 275 1.93 -7,779 4,082,339 4,639,997 -557,658 3.65% 3.31% 1.91
חפץ חיים 335,644 3.89% 3.55% מעולה 288 2.02 15,956 3,136,727 3,226,883 -90,156 3.94% 3.54% 2.02
רפת דרום 692,597 3.62% 3.28% א 264 1.89 99,169 5,884,994 6,235,915 -350,921 3.71% 3.33% 1.93
רפת יהודה 842,547 3.92% 3.41% מעולה 256 1.98 3,470 8,542,380 8,343,005 199,375 3.74% 3.38% 1.96
כרמיה 362,646 4.16% 3.49% א 192 2.07 104,068 3,555,775 3,850,581 -294,806 4.15% 3.52% 2.08
רפת גן 633,601 3.86% 3.37% א 308 1.84 112,836 5,908,997 6,120,554 -211,557 3.83% 3.39% 1.94
קבוצת שילר 298,271 3.72% 3.30% מעולה 271 1.87 24,876 2,718,075 2,764,858 -46,783 3.84% 3.37% 1.96
גברעם 374,336 4.03% 3.47% מעולה 239 2.02 158,195 3,280,928 3,321,515 -40,587 4.08% 3.49% 2.06
בארות יצחק 263,828 3.64% 3.34% מעולה 159 1.94 -125,366 2,578,644 2,592,489 -13,845 3.69% 3.38% 1.96
כפר מנחם 324,958 4.08% 3.43% מעולה 174 2.04 177,168 2,867,034 2,893,682 -26,648 4.05% 3.46% 2.05
ניצנים 192,562 3.63% 3.30% מעולה 310 1.84 -740,851 2,000,985 2,843,267 -842,282 3.72% 3.35% 1.92
נען שובל 998,958 3.90% 3.42% א 259 1.99 -160,890 9,456,746 9,548,157 -91,411 3.85% 3.38% 1.98
                           
ס"ה 12,868,153 3.85% 3.41%   247 1.96 -354,111 123,028,278 128,473,932 -5,445,654 3.84% 3.42% 1.98
ס"ה / ממוצע 2018 13,673,726 3.85% 3.39%   232 2.10 5,091,543 128,473,932     3.86% 3.40% 2.05
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880