נתוני שיווק חלב נובמבר 2018
חלב נובמבר  2018
שם המשק שיווק חודשי אחוז שומן אחוז חלבון חיידקים תאים סומטים חריגה מצטברת שיווק מצטבר 2018 שיווק מצטבר 2017 מחיר מלא לליטר
אלמוג 245,848 3.91% 3.47% מעולה 241 87,341 3,334,396 3,267,416 2.09
גזר 271,295 4.04% 3.60% מעולה 164 71,382 3,305,049 3,292,828 2.06
גל און 283,800 3.84% 3.50% מעולה 225 66,817 3,518,778 3,561,164 2.10
גלגל 248,202 3.98% 3.43% א 257 -183,449 3,221,156 3,117,060 2.09
יבנה 356,039 4.07% 3.46% מעולה 171 127,160 4,490,392 4,576,723 2.12
יסודות 259,111 4.05% 3.64% א 290 -226,645 3,053,335 3,152,673 2.17
מגדל עוז 316,985 3.95% 3.51% א 242 400,808 3,672,562 3,617,780 2.11
כרמל מעון 588,478 4.08% 3.56% א 180 74,454 6,617,963 6,413,093 2.15
מעלה החמישה 296,228 4.00% 3.56% מעולה 178 204,844 3,443,223 3,285,705 2.14
ניר גלים 343,744 3.98% 3.59% מעולה 284 684,785 4,471,495 4,481,542 2.14
נצר סירני 268,738 3.86% 3.38% מעולה 268 164,864 3,369,134 3,369,522 1.97
עין צורים 325,358 3.66% 3.47% א 218 74,946 3,578,284 3,674,521 2.04
קליה 237,958 4.13% 3.63% מעולה 183 67,115 3,478,701 3,370,598 2.19
ראש צורים 328,564 3.93% 3.46% א 250 205,018 3,619,791 3,539,529 2.09
רבדים 299,171 3.93% 3.33% מעולה 200 135,040 3,411,456 3,368,971 2.05
בית יתיר עצמונה 601,641 3.93% 3.52% א 232 102,778 6,557,172 6,473,148 2.11
רפת חותם 565,806 4.00% 3.65% מעולה 199 597,926 7,157,978 7,398,312 2.17
רפת קדם 893,041 3.67% 3.38% א 311 466,021 10,115,912 10,418,625 1.95
רפת דנרון 594,700 4.03% 3.42% מעולה 178 407,704 6,693,340 6,615,979 2.10
זיקים 427,719 3.86% 3.44% א 271 629,140 5,590,477 5,634,344 2.07
חפץ חיים 339,078 4.01% 3.47% א 215 144,567 3,930,081 3,834,495 2.11
רפת דרום 688,698 3.40% 3.47% מעולה 201 687,060 7,705,300 7,430,459 1.99
רפת יהודה 887,568 3.88% 3.41% מעולה 229 -291,857 10,065,892 10,307,390 2.06
כרמיה 409,925 4.19% 3.54% מעולה 169 518,545 4,705,486 4,591,829 2.18
רפת גן 657,771 3.90% 3.46% א 276 457,117 7,487,895 7,345,670 2.08
קבוצת שילר 307,361 3.93% 3.40% מעולה 268 139,294 3,406,160 3,302,140 2.07
גברעם 370,796 4.04% 3.56% מעולה 155 300,403 4,088,297 4,000,448 2.15
בארות יצחק 286,071 3.88% 3.44% מעולה 148 -105,778 3,174,202 3,209,840 2.08
כפר מנחם 296,659 4.26% 3.65% מעולה 168 242,600 3,505,424 3,333,336 2.23
ניצנים 289,783 3.83% 3.42% מעולה 294 112,485 3,438,348 3,478,179 2.06
נען שובל 943,878 3.91% 3.47% מעולה 260 -253,634 11,412,616 11,332,027 2.09
ס"ה 13,230,014 3.94% 3.49%   223 6,108,849 155,620,295 154,795,346 2.10
ס"ה \ ממוצע 2017 13,236,200 3.98% 3.51%   188 10,893,546 154,795,346   2.08
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880