נתוני שיווק חלב אוגוסט 2018
נתוני שיווק חלב אוגוסט
  חודשי מצטבר
המשק שיווק חלב
חודשי
חריג / אי ביצוע חודשי* שומן
%
חלבון
%
יצור חלב מצטבר חריגה
מצטברת*
% שומן מצטבר % חלבון מצטבר
אלמוג 270,403 28,064 3.87% 3.36% 2,619,005 113,643 3.87% 3.36%
גזר 300,292 16,196 3.91% 3.45% 2,444,914 50,090 3.91% 3.45%
גל און 332,235 28,961 3.77% 3.40% 2,616,661 60,170 3.77% 3.40%
גלגל 252,870 -1,227 3.85% 3.50% 2,504,695 -122,229 3.85% 3.50%
יבנה 434,019 50,685 3.80% 3.28% 3,334,369 102,999 3.80% 3.28%
יסודות 261,933 -26,232 3.94% 3.46% 2,282,905 -146,218 3.94% 3.46%
מגדל עוז 380,808 93,366 3.46% 3.36% 2,669,114 246,083 3.46% 3.36%
כרמל מעון 636,354 61,470 3.87% 3.42% 4,785,550 -60,512 3.87% 3.42%
מעלה החמישה 349,359 64,849 3.77% 3.39% 2,489,643 91,329 3.77% 3.39%
ניר גלים 481,714 149,030 3.65% 3.36% 3,262,526 458,123 3.65% 3.36%
נצר סירני 285,930 4,417 3.70% 3.22% 2,532,724 159,671 3.70% 3.22%
עין צורים 324,286 16,498 3.48% 3.37% 2,592,728 -1,812 3.48% 3.37%
קליה 304,443 50,105 3.78% 3.48% 2,710,306 80,894 3.78% 3.48%
ראש צורים 348,631 48,624 3.73% 3.37% 2,623,437 94,488 3.73% 3.37%
רבדים 294,272 6,421 3.90% 3.40% 2,543,827 117,344 3.90% 3.40%
בית יתיר עצמונה 620,835 53,780 3.78% 3.40% 4,762,391 -17,674 3.78% 3.40%
רפת חותם 659,076 82,739 3.84% 3.46% 5,348,495 490,181 3.84% 3.46%
רפת קדם 908,871 61,074 3.53% 3.32% 7,495,652 349,031 3.53% 3.32%
רפת דנרון 621,198 68,970 3.86% 3.31% 4,886,778 231,694 3.86% 3.31%
זיקים 589,408 153,527 3.63% 3.27% 4,104,260 429,939 3.63% 3.27%
חפץ חיים 342,415 9,836 3.86% 3.30% 2,894,174 90,657 3.86% 3.30%
רפת דרום 744,894 128,302 3.62% 3.28% 5,501,271 303,627 3.62% 3.28%
רפת יהודה 877,504 -32,482 3.79% 3.36% 7,513,832 -157,022 3.79% 3.36%
כרמיה 465,230 97,384 4.00% 3.40% 3,410,002 309,192 4.00% 3.40%
רפת גן 693,971 76,278 3.69% 3.28% 5,436,767 229,838 3.69% 3.28%
קבוצת שילר 319,170 32,158 4.02% 3.30% 2,433,070 13,659 4.02% 3.30%
גברעם 415,148 82,360 3.93% 3.39% 2,920,172 114,893 3.93% 3.39%
בארות יצחק 293,810 5,645 3.71% 3.30% 2,303,717 -125,406 3.71% 3.30%
כפר מנחם 345,472 58,815 3.91% 3.38% 2,567,601 151,184 3.91% 3.38%
ניצנים 290,611 -1,585 3.86% 3.34% 2,569,356 106,252 3.86% 3.34%
שובל נען 1,012,696 -12,249 3.72% 3.36% 8,640,264 346 3.72% 3.36%
ס"ה/ממוצע  14,457,858 1,455,781 3.78% 3.36% 114,800,206 3,764,453 3.78% 3.36%
ס"ה/ממוצע 2017 14,282,472 1,767,391 3.87% 3.34% 113,810,065 6,975,230 3.86% 3.40%
*המכסה עודכנה בהתאם לתקנות
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880