נתוני שיווק חלב דצמבר 2016
חלב דצמבר  2016 שנתי מצטבר
שם המשק שיווק חודשי אחוז שומן אחוז חלבון חיידקים תאים סומטים מחיר חודשי לליטר חריגה מצטברת שיווק מצטבר 2016 שיווק מצטבר 2015 הפרש שיווק בין השנים אחוז שומן אחוז חלבון ממוצע שנתי סומטים מחיר לליטר 2016 מחיר לליטר 2015
אלמוג 308,440 3.84% 3.37% מעולה 133 1.90 39,962 3,339,962 3,115,923 224,039 3.71% 3.41% 201 1.90 2.04
גזר 289,295 3.77% 3.46% א 235 1.91 -105,617 3,199,312 3,151,411 47,901 3.67% 3.42% 187 1.91 2.07
גל און 327,109 3.87% 3.39% מעולה 208 1.91 59,507 3,603,270 3,461,176 142,094 3.64% 3.35% 230 1.87 2.06
גלגל 311,129 3.80% 3.41% א 243 1.90 166,247 3,639,932 3,217,122 422,810 3.68% 3.36% 260 1.88 2.06
זיקים 447,431 3.87% 3.44% מעולה 238 1.92 683,353 5,764,094 5,272,459 491,635 3.78% 3.35% 241 1.89 2.08
חפץ חיים 380,147 3.46% 3.44% א 241 1.85 454,541 4,363,241 4,053,370 309,871 3.72% 3.38% 263 1.88 2.07
יבנה 357,256 4.01% 3.54% מעולה 116 1.99 172,608 4,713,385 4,506,850 206,535 3.83% 3.42% 126 1.94 2.14
יסודות 273,656 3.85% 3.58% מעולה 222 1.96 -1,109 3,354,491 2,957,057 397,434 3.68% 3.47% 257 1.91 2.08
מגדל עוז 299,065 3.84% 3.48% א 183 1.93 385,567 3,660,007 3,240,067 419,940 3.74% 3.34% 200 1.88 2.10
כרמל מעון 603,548 4.03% 3.52% א 188 1.97 69,708 6,669,708 6,426,747 242,961 3.85% 3.45% 206 1.93 2.11
מעלה החמישה 248,718 4.00% 3.53% מעולה 143 1.98 202,997 3,513,081 3,431,498 81,583 3.73% 3.41% 168 1.91 2.06
ניר גלים 306,286 4.15% 3.58% מעולה 190 2.01 537,778 4,447,787 4,334,620 113,167 3.95% 3.38% 230 1.93 2.08
נצר סירני 273,816 3.74% 3.45% מעולה 193 1.90 111,252 3,584,018 3,406,181 177,837 3.69% 3.37% 207 1.89 2.04
עין צורים 310,961 4.04% 3.45% מעולה 178 1.95 150,383 3,750,357 3,530,521 219,836 3.83% 3.40% 170 1.92 2.08
קליה 283,507 4.04% 3.58% מעולה 142 2.00 -301,980 3,378,937 3,620,762 -241,825 3.93% 3.47% 151 1.96 2.11
ראש צורים 310,330 3.96% 3.52% א 159 1.97 75,903 3,578,978 3,475,366 103,612 3.90% 3.51% 168 1.97 2.09
רבדים 306,628 4.08% 3.49% מעולה 186 1.97 137,912 3,489,612 3,276,620 212,992 3.98% 3.48% 196 1.97 2.12
בית יתיר עצמונה 602,830 3.89% 3.49% א 182 1.94 266,138 6,834,838 6,372,735 462,103 3.74% 3.41% 195 1.90 2.08
רפת דרום 620,810 3.78% 3.42% מעולה 190 1.90 962,024 8,174,624 7,569,872 604,752 3.67% 3.34% 200 1.87 2.07
רפת חותם 590,939 3.88% 3.52% מעולה 153 1.95 633,755 7,345,055 6,722,622 622,433 3.84% 3.42% 198 1.93 2.06
רפת קדם 830,121 3.77% 3.38% מעולה 248 1.88 683,265 10,542,133 9,727,410 814,723 3.69% 3.34% 207 1.87 2.05
רפת דנרון 578,834 3.98% 3.48% א 152 1.95 435,556 7,046,619 6,375,312 671,307 3.87% 3.41% 217 1.93 2.10
רפת יהודה 905,997 3.86% 3.37% א 230 1.90 220,237 10,853,566 10,559,599 293,967 3.67% 3.41% 232 1.89 2.06
כרמיה 374,521 4.23% 3.58% מעולה 147 2.03 568,839 4,802,319 4,748,935 53,384 4.09% 3.45% 176 1.98 2.16
רפת גן 679,195 3.61% 3.52% א 247 1.90 459,906 7,686,223 7,440,485 245,738 3.78% 3.41% 283 1.89 2.08
קבוצת שילר 298,978 4.12% 3.46% א 240 1.96 219,190 3,560,442 3,472,533 87,909 3.89% 3.37% 254 1.91 2.06
גברעם 299,618 4.14% 3.47% מעולה 140 1.98 218,143 4,018,929 3,852,500 166,429 3.99% 3.39% 145 1.95 2.12
בארות יצחק 286,656 3.92% 3.53% מעולה 105 1.97 129,881 3,485,481 3,128,152 357,329 3.93% 3.45% 148 1.96 2.13
כפר מנחם 260,380 4.31% 3.66% מעולה 131 2.07 176,419 3,713,248 3,525,788 187,460 4.02% 3.47% 146 1.98 2.17
ניצנים 306,635 3.93% 3.38% מעולה 215 1.91 177,888 3,583,688 3,402,345 181,343 3.87% 3.33% 224 1.90 2.05
נען שובל 983,964 3.90% 3.47% מעולה 234 1.93 -197,631 11,824,319 11,301,287 523,032 3.74% 3.39% 255 1.90 2.05
ס"ה 2016 13,256,800 3.92% 3.48%   187 1.95 7,792,622 161,521,656 152,677,325 8,844,331 3.81% 3.41% 205 1.92 2.08
ס"ה \ ממוצע 2015 12,454,784 3.96% 3.45%   212 2.03 2,461,773 152,677,325 160,499,186 -7,821,861 3.78% 3.35% 220 2.08 2.19
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880