נתוני שיווק חלב יוני 2017
שם המשק שיווק חודשי אחוז שומן אחוז חלבון חיידקים תאים סומטים מחיר חודשי לליטר חריגה מצטברת שיווק מצטבר 2017 שיווק מצטבר 2016 הפרש שיווק בין השנים אחוז שומן אחוז חלבון מחיר מצטבר לליטר
אלמוג 312,322 3.58% 3.36% מעולה 169 1.95 77,105 1,965,671 1,759,097 206,574 3.66% 3.39% 1.96
גזר 340,326 3.72% 3.41% מעולה 186 1.99 142,604 1,887,966 1,549,412 338,554 3.70% 3.40% 1.96
גל און 350,748 3.88% 3.42% מעולה 219 2.02 137,729 2,005,589 1,782,702 222,887 3.84% 3.42% 1.99
גלגל 300,834 3.77% 3.35% א 255 1.98 -101,664 1,882,880 1,972,495 -89,615 3.80% 3.33% 1.94
יבנה 443,788 3.81% 3.34% מעולה 140 1.99 78,053 2,457,282 2,393,281 64,001 3.82% 3.43% 2.00
יסודות 316,346 3.75% 3.36% א 281 1.98 49,768 1,821,119 1,739,747 81,372 3.68% 3.47% 1.98
מגדל עוז 352,070 3.76% 3.37% מעולה 159 1.99 147,691 1,887,468 1,664,715 222,753 3.83% 3.47% 1.99
כרמל מעון 630,594 3.89% 3.41% מעולה 191 2.03 20,993 3,526,767 3,281,012 245,755 3.91% 3.45% 2.01
מעלה החמישה 337,308 3.79% 3.34% מעולה 177 1.99 -71,970 1,676,036 1,740,455 -64,419 3.91% 3.43% 2.02
ניר גלים 469,658 3.87% 3.27% מעולה 249 1.97 287,532 2,343,240 2,170,587 172,653 4.00% 3.37% 2.01
נצר סירני 327,113 3.73% 3.32% מעולה 250 1.97 182,089 1,910,955 1,880,781 30,174 3.67% 3.37% 1.94
עין צורים 370,331 3.69% 3.33% מעולה 199 1.96 185,722 2,082,413 1,872,118 210,295 3.81% 3.42% 1.99
קליה 324,066 3.91% 3.45% מעולה 155 2.05 -23,094 1,963,415 1,827,925 135,490 3.92% 3.50% 2.04
ראש צורים 349,775 3.82% 3.45% מעולה 175 2.02 119,775 1,966,766 1,774,617 192,149 3.94% 3.49% 2.03
רבדים 307,904 3.94% 3.44% מעולה 237 2.04 93,458 1,862,809 1,782,653 80,156 3.99% 3.49% 2.04
בית יתיר עצמונה 636,819 3.78% 3.38% א 237 1.99 25,971 3,505,638 3,317,373 188,265 3.81% 3.43% 1.99
רפת חותם 719,461 3.77% 3.34% מעולה 190 1.98 641,557 4,184,311 3,900,240 284,071 3.81% 3.45% 2.00
רפת קדם 1,032,255 3.61% 3.23% מעולה 284 1.91 507,975 5,715,381 5,351,455 363,926 3.74% 3.32% 1.94
רפת דנרון 649,667 3.99% 3.38% מעולה 193 2.03 157,357 3,546,120 3,467,877 78,243 3.95% 3.43% 2.02
זיקים 573,762 3.77% 3.27% ב 247 1.96 286,626 2,980,715 2,798,427 182,288 3.82% 3.36% 1.99
חפץ חיים 389,765 3.67% 3.34% א 293 1.96 60,891 2,115,927 2,069,260 46,667 3.63% 3.37% 1.98
רפת דרום 739,350 3.78% 3.32% א 215 2.00 62,665 3,862,536 4,114,852 -252,316 3.84% 3.39% 2.01
רפת יהודה 965,216 3.79% 3.34% מעולה 209 1.98 223,766 5,828,393 5,653,490 174,903 3.74% 3.38% 1.99
כרמיה 438,659 4.11% 3.42% מעולה 187 2.07 188,990 2,448,519 2,372,383 76,136 4.17% 3.52% 2.09
רפת גן 712,574 3.99% 3.37% א 283 2.03 187,239 3,994,145 3,818,856 175,289 3.87% 3.44% 2.02
קבוצת שילר 319,688 3.99% 3.29% א 243 2.00 37,710 1,801,702 1,751,208 50,494 4.13% 3.41% 2.03
גברעם 424,054 3.99% 3.38% מעולה 149 2.04 94,633 2,132,233 2,034,008 98,225 4.11% 3.42% 2.08
בארות יצחק 312,311 3.97% 3.35% מעולה 122 2.04 -41,714 1,729,637 1,758,322 -28,685 3.98% 3.46% 2.05
כפר מנחם 337,771 4.01% 3.43% מעולה 182 2.05 9,825 1,771,549 1,937,352 -165,803 4.14% 3.48% 2.07
ניצנים 319,652 3.89% 3.32% מעולה 254 1.99 111,798 1,908,897 1,795,710 113,187 3.82% 3.41% 2.01
נען שובל 1,113,991 3.72% 3.33% א 223 1.97 -108,260 6,218,644 6,227,703 -9,059 3.81% 3.40% 2.00
ס"ה 15,218,178 3.83% 3.36%   211 2.00 3,772,819 84,984,723 81,560,113 3,424,610 3.87% 3.42% 2.00
ס"ה \ ממוצע 2016 14,217,399 3.70% 3.35%   195 1.89 2,299,476 81,560,113 78,390,269   3.81% 3.40% 1.93
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880