נתוני שיווק חלב מאי 2019
נתוני שיווק חלב מאי
  חודשי מצטבר
המשק שיווק חלב
חודשי
חריג / אי ביצוע חודשי שומן
%
חלבון
%
יצור חלב מצטבר חריגה
מצטברת
% שומן מצטבר % חלבון מצטבר
אלמוג 344,402 14,721 3.63% 3.33% 1,645,410 -33,064 3.78% 3.36%
גזר 320,271 -619 3.84% 3.46% 1,463,852 -50,735 4.00% 3.52%
גל און 363,388 20,836 3.56% 3.36% 1,561,315 -55,517 3.85% 3.47%
גלגל 332,529 -13,149 3.70% 3.28% 1,556,689 -203,226 3.72% 3.34%
יבנה 428,281 -4,701 3.58% 3.29% 1,839,791 -203,863 3.78% 3.42%
יסודות 289,727 -35,759 3.92% 3.44% 1,354,756 -181,524 3.90% 3.56%
מגדל עוז 293,704 -30,966 3.68% 3.43% 1,370,788 -161,639 3.86% 3.53%
כרמל מעון 630,157 -19,182 3.82% 3.48% 2,857,565 -207,289 4.04% 3.59%
מעלה החמישה 328,669 7,311 3.91% 3.42% 1,420,460 -96,334 4.03% 3.54%
ניר גלים 407,196 31,425 3.91% 3.41% 1,702,637 -70,985 3.92% 3.49%
נצר סירני 348,537 30,564 3.64% 3.38% 1,526,754 25,936 3.79% 3.46%
עין צורים 340,947 -6,704 3.72% 3.43% 1,579,469 -61,427 3.86% 3.52%
קליה 383,007 37,002 3.88% 3.38% 1,674,888 -86,694 4.02% 3.46%
ראש צורים 338,635 -227 3.67% 3.40% 1,526,365 -73,049 3.94% 3.43%
בית יתיר עצמונה 638,364 -2,132 3.57% 3.41% 2,846,532 -176,582 3.88% 3.51%
רפת חותם 790,747 139,766 3.81% 3.43% 3,194,599 121,997 3.96% 3.50%
רפת קדם 1,014,847 57,248 3.29% 3.32% 4,595,144 75,321 3.34% 3.36%
רפת דנרון 628,443 4,693 3.92% 3.40% 2,821,575 -122,496 4.13% 3.49%
רבדים 345,512 20,380 3.64% 3.35% 1,556,518 21,908 3.83% 3.40%
זיקים 510,727 18,393 3.45% 3.27% 2,264,031 -59,764 3.65% 3.37%
חפץ חיים 364,016 -11,636 3.95% 3.53% 1,796,232 23,170 3.94% 3.55%
רפת דרום 740,485 44,036 3.71% 3.34% 3,098,237 -188,972 3.77% 3.38%
רפת יהודה 1,088,584 60,742 3.57% 3.37% 4,810,501 -40,869 3.73% 3.42%
כרמיה 439,773 24,286 4.02% 3.50% 1,989,667 28,585 4.18% 3.57%
רפת גן 676,709 -20,984 3.75% 3.36% 3,346,297 53,216 3.85% 3.44%
קבוצת שילר 316,260 -7,925 3.86% 3.34% 1,519,651 -10,486 3.89% 3.44%
גברעם 370,957 -4,931 4.02% 3.48% 1,710,525 -63,652 4.17% 3.56%
בארות יצחק 288,039 -37,447 3.58% 3.32% 1,418,394 -117,886 3.73% 3.44%
כפר מנחם 357,386 33,603 3.83% 3.40% 1,512,287 -15,957 4.10% 3.51%
ניצנים 219,480 -110,559 3.63% 3.34% 1,193,524 -364,246 3.78% 3.40%
שובל נען 1,134,817 -22,873 3.91% 3.32% 5,328,957 -135,290 3.83% 3.40%
ס"ה/ממוצע  15,074,596 215,211 3.74% 3.39% 68,083,410 -2,431,413 3.88% 3.47%
ס"ה/ממוצע 2018 15,376,027 1,074,307 3.82% 3.35% 71,063,560 3,197,510 3.92% 3.43%
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880