מה חדש במשקי הדרום

03/02/2013  


מה חדש במשקי הדרום

לחברים שלום,

גיליון מספר 9 של "מה חדש במשקי הדרום" הינו הגיליון הראשון לשנת 2013.
את ראשיתו של הגיליון אני רוצה לייחד להבעת תודה עמוקה וגדולה לרוקו סופר
שסיים את תפקידו כסמנכ"ל משקי הדרום אשראי ורכש. רוקו מונה לתפקידו
כסמנכ"ל משקי הדרום  אשראי ורכש בחודש יולי 2011 כחלק ממערך ההצטרפות
של 18 המשקים ממשקי הרי יהודה למשקי הדרום אשראי ורכש וע"פ ההסכמות,
תקופת כהונתו הוגדרה מראש למשך שנה וחצי (עד  לסוף שנת 2012). לצד פעילותו
העמוסה כמנכ"ל משקי הרי יהודה רוקו טיפל במסגרת עבודתו בארגון בשורה של
נושאים ובין השאר בהטמעת הצטרפותם של 18 המשקים בארגון.

מצאנו ברוקו איש מקצוע מהמעלה הראשונה, מנהל בעל ניסיון רב במגוון רחב של
תחומים ואני מעריך שכל מי שיזכה בעתיד בשרותיו ייהנה עד מאוד.

ע"פ המסורת הנהוגה בארגון נפרדנו מרוקו בישיבת מועצת המנהלים ואח"כ במפגש
של כל צוות הארגון בארוחת בוקר חגיגית.

ברכות חמות לרוקו בהמשך דרכו !


גשמי הברכה וההצפות שלצידם

בחודש האחרון פקדו אותנו שתי מערכות גשם משמעותיות מאוד, האחרונה שבהם
בשבוע שעבר. כמויות הגשם הרבות והמבורכות גרמו לנחל ברקאי לעלות על גדותיו
ובשתי הפעמים מתחם המנפטה הוצף. כמויות המים במתחם היו אדירות ובעצם כל
המתחם (מעל 100 דונם) היה אגם אחד גדול. ההצפות גרמו לנזקים לא מבוטלים
בציוד, בחמרי אריזה ותוצ"ג. שמאים מטעם חברת הביטוח ("ביטוח חקלאי") ביקרו
במתחם בסמוך לאירוע ואנחנו ממתינים לאישור הכיסוי הביטוחי.  

הסכם עם חברת ויאוליה לפינוי זבל מהרפתות
לפני מספר חודשים דיווחתי בהרחבה על מו"מ עם חברת ויאוליה לעניין פינוי זבל
מהרפתות, זאת לאחר שחברת ויאוליה רכשה את הפעילות מחברת "האחים מכלוף"
איתה היה לארגון ולחלק מהמשקים הסכם רב שנתי.

בחודשים האחרונים ניהלנו (פרץ והח"מ) מו"מ עם הנהלת ויאוליה וגיבשנו הסכם רב
שנתי לפינוי הזבל מהרפתות. טרם חתימת ההסכם כינסנו את המשקים הרלוונטיים,
הצגנו את עקרונות ההסכם וקיבלנו את אישורם למתווה המסוכם.

בימים הקרובים פרץ יטפל בהחתמת המשקים על ההסכם שייכנס לתוקף החל
מתאריך  01/02/2013.

חשוב לציין שהמשקים נהגו בתבונה והבינו שהדרך הנכונה היא לנהל מו"מ משותף
כקבוצה ולא לפעול באופן פרטני.

מעניין לעניין באותו עניין אנחנו מקווים כי מתקן הביו גז שהוקם באזור התעשייה
בתימורים ייכנס לפעולה בהקדם וישרת קבוצה נוספת של רפתות הממתינות להפעלת
המתקן.


תנובה  - רכישת מניות הטוענים

בימים אלה אנחנו משלימים את מהלך רכישת מניות הטוענים. כזכור רכישת מניות
הטוענים מבוצעת בחסות בית המשפט ועל פי הנחיותיו.

אחזקות תנובה (התאגיד שבאמצעותו "ההתיישבות העובדת" מחזיקה בתנובה) פנתה
אל כל בעלי המניות  באחזקות תנובה  בהצעת רכש למניות הטוענים. אנחנו השבנו
בשם ארבעת התאגידים האזוריים שלנו (תנובת הרי יהודה, תעמת הדרום, תנובת
הדרום והחזקות הדרום) שאנחנו מעוניינים לרכוש מניות ע"פ חלקנו ובמקביל הצענו
למשקים המחזיקים בתאגידים האזוריים לרכוש מניות. חלק גדול מהמשקים שלנו
הודיעו על כוונתם לרכוש מניות.

בסך הכל נרכשו (ע"י הארגון ומשקים מהארגון) 53,444 מניות בעלות של 10.2
מיליון ₪.  מתוך זה 39,281 מניות בעלות של כ 7.5 מיליון ₪ ע"י הארגון והשאר ע"י
המשקים.
בתום מהלך זה הארגון יחזיק בתנובה באופן ישיר 2.04% (547,832 מניות) וייצג,
אחזקות של הארגון ואחזקות של משקים מהארגון, 4.55% (1,222,915 מניות) .

הלוואה לאלון USA
לפני כשנה וחצי
העמידו הארגונים האזוריים וביילסול ( שני הגופים המחזיקים באלון)
יחד עם קרן פימי, הלוואה לאלון ארה"ב כחלק ממהלך לחיזוק ההון העצמי של
החברה. ההלוואה הייתה מגובה בביטחונות מתאימים ובאופציה להמיר את ההלוואה
למניות מועדפות וע"פ שער המרה מוסכם. בימים אלה השלמנו מהלך של מימוש
המניות שהומרו ממניות מועדפות למניות רגילות. המימוש בוצע בהצלחה ורשמנו
רווח נאה מאוד כתוצאה מהמהלך.

התוצאה הסופית היא שמצד אחד ידענו להעמיד לחברה הלוואה במועד קריטי וחשוב
לחברה ובכך הבענו אמון בפעילות החברה ומצד שני גרפנו רווח נאה.

 

עידוד יזמויות ועסקים קטנים בישובי הארגון
לפני מספר חודשים דיווחתי על פרויקט משותף של משקי הדרום וקרן קמ"ע
שמטרתו עידוד יזמויות ועסקים קטנים באזור משקי הדרום.

בחודשים האחרונים בוצע סקר מקיף בקרב ישובי הארגון ונמצא שיש הרבה מאוד
יזמויות פרטיות, היזמויות נמצאות בשלבים שונים ואכן יש ביקוש לליווי,סיוע ומתן
הלוואות ללא מעט יזמויות. בעקבות הסקר קיימנו סידרה של דיונים בסופם הוחלט
לקדם בשלב ראשון פיילוט בקרב קבוצה קטנה של משקים ( עד 4 ) ובקרב יזמים שענו
על שאלון שהופץ מטעמנו. לאחר בצוע הפיילוט נבצע הערכת מצב ונחליט באם להרחיב ולהעמיק את מעורבותנו בתחום זה, שאין ספק שהוא הוא אחד ממנועי הצמיחה
הבאים בכלכלה הקיבוצית.

את הפרויקט ינהל (מטעם קמ"ע והארגון) בחלקי משרה רוקו סופר.

סדנת שרות
בשבוע שעבר התחלנו, כל עובדי הארגון (על תאגידיו השונים) סדנת שרות בהנחיית
ניתאי קרן.
הסדנה תתפרס על פני חמישה מפגשים בסיומם נגבש אמנת שרות אליה
נהיה מחויבים.

 

בברכה,

מורדי ונטורה

מנכ"ל

העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880