נתוני שיווק חלב מרץ 2015
נתוני שיווק חלב מרץ
  חודשי מצטבר
המשק שיווק חלב
חודשי
חריג / אי ביצוע חודשי שומן
%
חלבון
%
יצור חלב מצטבר חריגה
מצטברת
% שומן מצטבר % חלבון מצטבר
אלמוג 277,161 -40,839 3.42% 3.27% 821,542 -78,080 3.41% 3.31%
גזר 276,892 -9,275 3.76% 3.31% 754,371 -54,122 3.69% 3.41%
גל און 332,503 19,781 3.60% 3.31% 922,099 38,581 3.59% 3.35%
גלגל 315,138 -22,787 3.57% 3.34% 904,946 -51,042 3.49% 3.39%
זיקים 481,650 39,365 3.76% 3.40% 1,325,506 75,939 3.80% 3.40%
חפץ חיים 342,369 2,648 3.69% 3.29% 973,603 13,805 3.77% 3.35%
יבנה 364,211 -31,575 4.01% 3.44% 1,060,538 -57,658 3.92% 3.51%
יסודות 281,407 -14,624 3.42% 3.42% 787,161 -49,203 3.53% 3.43%
מגדל עוז 242,129 -39,937 3.92% 3.48% 683,404 -113,504 3.92% 3.49%
כרמל מעון 532,421 -31,800 3.91% 3.41% 1,522,575 -71,492 3.95% 3.45%
מעלה החמישה 289,955 3,331 3.74% 3.34% 802,192 -7,593 3.76% 3.34%
ניר גלים 379,648 39,811 3.82% 3.32% 1,047,929 87,803 3.92% 3.39%
נצר סירני 304,034 20,720 3.44% 3.29% 845,125 44,692 3.46% 3.30%
עין צורים 315,233 2,896 3.78% 3.36% 855,382 -27,049 3.83% 3.38%
קליה 342,239 3,959 3.71% 3.37% 976,849 19,855 3.77% 3.40%
ראש צורים 272,008 -31,734 3.88% 3.39% 825,748 -32,400 3.85% 3.38%
רבדים 307,892 17,577 3.77% 3.45% 863,653 43,439 3.89% 3.47%
בית יתיר עצמונה 516,600 -50,548 3.80% 3.37% 1,525,479 -76,857 3.80% 3.40%
רפת דרום 664,623 38,827 4.02% 3.40% 1,739,984 -28,049 3.85% 3.44%
רפת חותם 649,532 68,201 3.81% 3.27% 1,775,719 133,312 3.86% 3.30%
רפת קדם 892,262 38,722 3.63% 3.31% 2,402,773 -8,693 3.65% 3.35%
רפת דנרון 548,793 -5,907 3.83% 3.47% 1,555,676 -11,492 3.91% 3.51%
רפת יהודה 930,225 7,991 3.68% 3.34% 2,664,365 58,819 3.71% 3.35%
כרמיה 404,542 37,409 3.99% 1.35% 1,180,737 143,494 4.01% 2.77%
רפת גן 667,983 40,970 3.83% 3.41% 1,882,769 111,298 3.80% 3.45%
קבוצת שילר 305,804 16,416 3.79% 3.39% 840,972 23,376 3.75% 3.41%
גברעם 361,245 32,492 3.79% 3.41% 1,001,678 72,868 3.74% 3.44%
בארות יצחק 257,233 -33,428 3.95% 3.51% 733,414 -87,777 3.81% 3.51%
כפר מנחם 340,326 51,330 4.05% 3.43% 950,644 134,157 4.08% 3.46%
ניצנים 348,948 53,834 3.72% 3.30% 913,925 80,154 3.67% 3.34%
שובל נען 1,077,754 33,745 3.60% 3.37% 2,850,132 -99,458 3.62% 3.38%
ס"ה/ממוצע  13,622,760 257,573 3.76% 3.31% 37,990,890 227,123 3.77% 3.38%
ס"ה/ממוצע 2014 13,737,891 402,116 3.68% 3.35% 38,887,791 1,207,120 3.74% 3.38%
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880