מחיר מטרה לחודש יולי 2012

התאחדות חקלאי ישראל

16-יול-12

תחשיב הוצאות יצור בשר פטמים

לחודש:

7.2012

כל החודש

שים לב: התחשיב כולל חיסון אינפלואנזה אחד  + הזרקת ברונכית

 

 

מספר

'מחיר יח

סה"כ הוצאה

הסעיף

יחידה

יחידות

שקלים

לטונה - שקלים

מזון מרוכז

ק"ג

2.05

    1,967

            4,031.51

אפרוחים

אפרוח

460.09

      2.87

            1,322.43

תרופות וחיטוי

               147.03

חיסון אינפלואנזה (1) + ברונכית

               111.52

חימום

               484.55

ריפוד

                52.78

שונות

               333.91

ריבית להון חוזר

                11.12

 

 

 

 

 

סה"כ ביניים

 

 

 

            6,494.86

עבודה

י"ע

0.51

       551

               279.49

מנהלה וכלליות

               121.63

החזר הון

               256.46

 

 

 

 

 

סה"כ הוצאות בשער המשק

 

 

 

           7,152.43

מחיר המטרה בשער המשק - ש"ח/ק"ג

 

 

 

                7.152

הובלה

 

 

 

0.081

העמסה

0.096

* היטל מועצת הלול

0.060

3% - קומיסיון משווק

 

 

 

0.229

סה"כ מחיר המטרה בשער השוק/המשחטה - ש"ח/ק"ג

 

                7.618

 

העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880