אחזקות משקי הדרום אגש"ח בע"מ - מידע כללי

משקי הדרום  הוקמה בשנת 1947 על ידי  קיבוצים ומושבים. בשנת 2009, בעקבות מהלך של ארגון מחדש הפכה "אחזקות משקי הדרום אגודה שיתופית חקלאית בע"מ" לזרוע האחזקות של הקבוצה (ליד האגודה האחות "משקי הדרום אשראי ורכש").

תפקידה של האגודה לבסס ולהרחיב את ההון של קבוצת משקי הדרום באמצעות הקמה, ייזום וניהול של פרויקטים ריאליים במרחב הגיאוגרפי של הארגון.

בכך מסייעת "אחזקות" להגשים את חזון הקבוצה כפי שנוסח בעת השינוי:

משקי הדרום יהיה ארגון עוצמתי, אשר יפעל הן לצמיחתו והתפתחותו והן לביסוס ופיתוח הפעילות הכלכלית של משקיו.

אגודת האחזקות בוחנת את מדיניות ההשקעה  על פי "מפה" שנקבעה בתוכנית האסטרטגית כאשר בראש ובראשונה עומדים לנגד עיניה הצרכים של החברים, התפתחות בתחומי פעילות קיימים של החברים ושיתופי פעולה היוצרים יתרון לגודל ופיתוח עסקי כללי.

מנהלים מטעם האגודה מכהנים כדירקטורים ומנהלים פעילים בכל התאגידים בהם יש לאגודה אחזקה מהותית ובכך תורמים לתאגידים השונים ולחברים השותפים בהם מהנסיון והיכולות הניהוליות שהצטברו בארגון לאורך שנות פעולותיו הרבות.

לתרשים האחזקות העיקריות הקש כאן

העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט