מחקרים 2018

הדברת עשבים בכותנה בכימיגציה 2018

א. בוסק, מ. אליה-מגדלי הדרום.

י. קילמן- שותפות צבר קמה.

רקע:

חומרים מונעי הצצה בכותנה מיושמים כ 3 חודשים לפני תחילת ההשקייה בטיפטוף, מה שמביא לירידה ביעילותם לאחר פתיחת המים. לכן נקבל, בדרך כלל,

נביטת עשבים מרובה לאחר תחילת ההשקייה בעיקר על אזור שלוחת הטיפטוף.

בשנים האחרונות עסקנו במתן מענה לעשבייה העולה על פס ההרטבה בעזרת ריסוס מוגן על פס זה בלבד,  ובהחלט ראינו ברכה.

יחד עם זאת לשיטה זו מגבלות: היא מאלצת ליישם את החומרים בשלב מוקדם וקשה להגיב כשצמחי הכותנה גדולים. 

בנוסף היישום על הפס הוא בעזרת מרסס יעודי ברוחב של 6 מטר ולכן עלות הטיפול גבוהה וקצב היישום איטי.

בעבר היה יותר מקובל ליישם חומרי הדברת עשבים דרך מערכת הטיפטוף, בכימיגציה או כפי שנקראה אז הרביגציה.

יתרונות השיטה ברורים: ניתן ליישם חומרים בכל שלבי הגידול בלי קשר לגודלו של הצמח התרבותי. עלות היישום אפסית וניתן לבצע אותה במהירות רבה יחסית.

 הקושי בכימיגציה הוא להבטיח פזור אחיד של קוטל העשבייה בפס המורטב, ולכן ההצלחה היתה חלקית בלבד.

בשנים האחרונות חל שנוי טכנולוגי  כשרוב מגדלי הגד"ש עברו משימוש בשלוחות בהן המרחק בין הטפטפות 1 מ', לשלוחות טיפטוף בהן המרחק בין הטפטפות 0.5 מטר.

מהלך זה הכפיל את מספר הטפטפות ליחידת שטח ויצר חלוקת מים אחידה בהרבה לאורך השלוחה.

לכן ניתן לצפות כיום לשיפור משמעותי  ביעילות הכימיגציה בקטילת עשבים.

יש צורך בבחינת השיטה מול סוגי עשבים שונים כדי שנוכל לייעל את ההדברה בסיטואציות שונות.

 

 

 

 

 

 

חומרים ושיטות:

הנסוי הוצב בחלקה 78 בשותפות צבר קמה.

החלקה נזרעה בכותנת פימה .

המרחק בין הטפטפות על גבי השלוחה 0.5 מ'.

השדה היה משובש מאוד בחלבלוב קעור.

לאחר תחילת ההשקייה אכן רוב רובם של העשבים בשדה היו ממוקמים על שלוחות הטיפטוף.

שנה זו היא הראשונה בה עשינו שימוש במערכת ההזרקה היעודית נדרש פרק זמן מסויים עד שהגענו לשליטה במערכת ההזרקה.

ההזרקה בוצעה לקטעי שלוחה באורך של 80 מ' בתאריך 9/8/18.

מספר החזרות לא היה קבוע בטיפולים השונים ולכן מוצע לראות את ההזרקות השנה כתצפית.

ביום ההזרקה החלה ההשקייה בין 15.00 – 7.00  והזרקה סביב שעה 10.00 .

דרוג כמות החלבלוב בכל חלקה בוצע פעמיים     ב 7/9/18   וב  16/9/18.

 

צלום מס' 1: מערכת ההזרקה הייעודית .

 

 

 

טבלה מס' 1: טפולי ההזרקה לשלוחות הטיפטוף בעזרת המשאבה היעודית.

 

טפול

צבע

חומר א

מינון ל 160 מ"ר בסמ"ק

מינון לדונם בסמ"ק

חומר ב

מינון ל 160 מ"ר בסמ"ק

מינון לדונם בסמ"ק

א

שחור

פרומטרין

20

130

דואל גולד

20

130

ב

ירוק

דיורקס

10

65

דואל גולד

20

130

ג

לבן

פרומטרין

20

130

 

 

 

ד

כחול

דיורקס

10

65

רייסר

10

65

ה

צהוב

בקורת ללא

 

 

 

 

 

 

ההזרקה כאמור בוצעה לשלוחת טיפטוף שאורכה 80 מ'.

ההזרקות החלו בשעה 10.00בבוקר ונמשכו כשעתיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוצאות ודיון:

 

בטבלה הבאה מוצגות תוצאות הספירות שבוצעו בחלקות בנסוי.

 

טבלה מס' 2: דרוג כמות צמחי חלבלוב בממוצע לחלקה, בטפולי הכימיגציה שונים.

   (מקסימום שיבוש דרוג 10 , שדה נקי מחלבלוב דרוג 0 ).

 

טפול

חומר  א'

חומר  ב'

ציון  7 לספטמבר

ציון  16 לספטמבר

ממוצע

אחוז מבקורת

שחור

פרומטרין

דואל גולד

5.5

5.0

5.3

65.3

ירוק

דיורקס

דואל גולד

7.5

8.8

8.1

101.0

לבן

פרומטרין

 

4.0

4.0

4.0

49.7

כחול

דיורקס

רייסר

3.5

4.3

3.9

48.2

צהוב

ביקורת ללא

 

8.3

7.8

8.0

100.0

 

 

חלקת היתה משובשת במועד ההזרקה בחלבלוב קעור, בעוצמה מאוד משמעותית. מהטפולים שנבדקו ניתן להתרשם  שהזרקת השילוב "דיורקס ודואל גולד" לא הביא להקטנה באוכלוסיית החלבלוב ביחס לביקורת הלא מטופלת.

השילוב "פרומטרין ודואל גולד" הקטין את השיבוש ב 35 אחוז.

ישום "פרומטרין בלבד" הקטין את השיבוש ב 50 אחוז, מה שמלמד שבשלוב "פרומטרין ודואל גולד" הפרומטרין הוא הגורם המרכזי בהקטנת אוכ' החלבלוב, כאשר ה"דואל גולד" לא תרם להדברת החלבלוב ואולי אף הפריע לעבודת הפרומטרין.

גם השילוב "דיורקס ורייסר" הקטין את אוכ' החלבלוב ב 50 אחוז. שילוב זה גם מוביל בריסוס כנגד עשבים על השלוחה בלבד לפני תחילת ההשקייה באבטיח למשל.

צלום מס' 2: השיבוש בחלבלוב בטפול הביקורת.

 

 

צלום מס' 3: השיבוש בחלבלוב בטפול "דיורקס ורייסר".