מה חדש במשקי הדרום

גיליון מס' 63 01/20204.2.2020

תכנית עבודה ויעדים לשנת 2020
במהלך התקופה האחרונה, עבדנו כולנו על הכנת תכניות העבודה לשנת 2020, התכנית שמבוססת ברובה
על שמירה וטיוב ההשקעות הקיימות בחברת האחזקות וקידום אסטרטגיה פיננסית באשראי ורכש אושרה במועצת המנהלים האחרונה. ברמה הארגונית, ישנם יעדים שהם חוצי אזורים ואנחנו רואים חשיבות
בלקיחת חלק בנושאים אלו, הבעת עמדה והשפעה בהתאם לאינטרסים של הארגון ומשקיו וישנם יעדים המחוברים ישירות לארגון ולמשקיו:

יעדים בעלי השפעה ארצית:

r      מעורבות וייצוג ההתיישבות בנושאים חקלאיים.

§      קידום מכון המחקר יסודות כרלוונטי אצל מקבלי החלטות.

§      מעורבות באיתור בעלי תפקידים לארגונים חקלאיים.

§      ענף הכותנה – גיבוש כיוון.

r      מעורבות וסיוע לטיפול בקרקעות הזמניות של משקי הארגון.

r      גיבוש פתרון לאתגרי אינטגרציית א.ת. יחד עם שאר הבעלים באמבר. 


יעדים ארגוניים:

q                             גיבוש והטמעת אסטרטגיה לפעילות האשראי של הארגון.

q                             הידוק הקשר בין משקי הארגון לארגון.

§    יצירת פלטפורמות נוספות לקשר עם המשקים.

§    בניית מנגנונים להשתתפות המשקים במימון והשקעות.

q                             הטמעת מערכת BI  שתתממשק עם מערכות המידע של הארגון.

q                             קידום הטמעת מערכת הסחר של משקי דן.

q                             יציאת עובדי משקי הדרום למסע ערכי בפולין.

אני מבקש להרחיב את הדיווח על חלק מהיעדים:

הידוק הקשר בין משקי הארגון לארגון –

אנחנו רואים בקשר עם המשקים ועם בעלי התפקידים חשיבות רבה, קשר זה מאפשר לנו לזהות צרכים
במשקים ולתת להם מענה, למנף את היכולות שלנו לייצג, להוביל ולאגד.
מדברים דרום – פורום מנהלים במשקי הדרום
– יצאנו לדרך!
ביום חמישי התקיים המפגש הראשון של פורום "מדברים דרום" בהשתתפות מנהלי הארגון ו כ- 40
ממנהלי העסקים והיו"רים במשקים. הפורום עתיד להיפגש אחת לחודשיים, לדון בנושאים שנמצאים עם
הפרק הן במשקים והן בארגון, לשמוע ולהשמיע, להכיר אחד את השני ואותנו ולהעשיר את המשתתפים
בתוכן רלוונטי. הפעם עסקנו בכלכלה משתפת, שמענו מדר' יאיר פרידמן על מגמות גלובליות בתחום וצללנו
לאפשרויות שעומדות על הפרק פה אצלנו במשקי הדרום – בתחומי ההשקעות, האחזקות וההלוואות.
אנחנו מצפים למפגשים הבאים ומאמינים שאפיק זה יאפשר לנו ולכם שיח שוטף והפריה הדדית.


פורום מנהלי קהילה:
אנחנו במגעים עם התק"צ לפתיחת פורום למנהלי הקהילה של משקי הארגון, מתוך הבנה שהניהול הקהילתי   
במשקים הינו חלק אינטגרלי משדרת הניהול ומקבלת ההחלטות. אנחנו בטוחים שמרחב שיאפשר דיון משותף לנו, למנהלי הקהילה ובינם לבין עצמם, תוך העשרה בתכנים רלוונטיים נחוץ ביותר.
עדכונים נוספים בעניין יועברו למשקים בקרוב.

קורס דירקטורים:
לפני כשבוע הסתיים קורס דירקטורים ב"משקי דן", בקורס לקחו חלק כ – 20 משתתפים ממשקי הארגון, כאשר כל קיבוץ קיבל סבסוד של 50% עבור משתתף אחד מטעמו. אנחנו מאמינים שחיזוק ההנהלות בקיבוצים ויצירת עתודה ניהולית חייבת להיכנס לאג'נדה של כל אחד מהמשקים.

מסע לפולין:
השנה החלטנו להוציא את עובדי הארגון למסע לפולין, מסע זה מחליף את ימי הגיבוש הארגוני.

החלטה זו איננה מובנת מאליה, הגעתי אליה לאחר שלפני כשנתיים חוויתי בעצמי את המסע ביחד עם מנהלי הגד"ש. במהלך ימי המסע התוודעתי בדרך לא אמצעית להיסטוריה של עם ישראל, ולתובנות כלליות, לציונות, לאהבת הארץ הזו פה ולרצון לעשות יותר למען הזולת כל זאת לצד היכרות אישית עם שותפי למסע. אני מאמין שכל אחד מאתנו צריך, במידת האפשר, לצאת למסע כזה ושמח לאפשר זאת לעובדי הארגון.

אנרגיות מתחדשות:
 במהלך החודשים האחרונים זכתה משקי אנרגיה בהיקף נרחב של פרויקטים ובכללם כ 40 MW במכרז מתח גבוה  
 
מס' 4 וכ 30 MW ביחד עם דוראל בגגות ומאגרים.
לצד פרויקטים קודמים החברה נערכת בצורה ממשית לביצוע מספר רב של פרויקטים ובהיקפים נרחבים.
בנוסף, אושרה לאחרונה שותפות בין חברת בת של משקי אנרגיה (בבעלות של 50% משקי הקיבוצים) ובין חברת
       רימון לגבי שיתוף פעולה בתחנות קטנות עד 16 MW מבוססות גז טבעי. תחנות אלו אמורות לקום בצמוד למפעלי תעשיה, בתי חולים, מחנות צבא וכד'.
ארגון משקי הירדן הצטרף לאחרונה כשותף נוסף לחברה (וזאת לאחר צירוף משקי בית שאן, משקי גליל עליון ומשקי עמק יזרעאל) וכיום יש שבעה ארגונים אזוריים השותפים בחברה.
הנהלת ארגון גרנות אישרה בשבוע שעבר את כניסתם כשותפים נוספים בחברה, כך שלאחר סיום כל ההליכים הנדרשים יהיו לחברה שמונה שותפים שווה זכויות.  
בהתאם לפרויקטים הרבים שבדרך קיימת לחברה צורך רב בגיוס הון בהתאם לתוכנית העבודה המאתגרת. החברה נערכת לגיוס כסף נוסף בחודשים הקרובים בהתאם להחלטות ועד ההנהלה.

החודש מסתיימת עונת עבודתם של המפעלים החקלאיים, קצת על השנה שהייתה:

מכון פיצוח שקדים:
השנה היתה טובה יחסית לקודמותיה ואופיינה בגידול בכמות שהגיעה לעיבוד במכון, ובהגברת קצב הפיצוח תוך שיפור מסויים באיכותו. לצערנו, לקראת סוף העונה, נפרץ המכון ומתוכו נגנבו סחורות בשווי של למעלה מ- 2 מיליון ₪.
יצויין שהארגון אחראי כלפי המגדלים על מלוא ערך המלאי שנגנב ודאג שלא ייפגעו מאירוע זה. אנחנו מתנהלים מול חברת הביטוח בנושא מתוך כוונה לכסות את מירב הנזק הכספי שנגרם.

מנפטת כותנה:  
המגמה של ירידה בהיקף זריעת הכותנה המשיכה גם השנה, וכפועל ישיר ירדו כמויות הניפוט.
יבולי הפימה באזורנו היו גבוהים מאוד ובאקלפי היינו באזור הממוצע הרב שנתי.  


 בית הבד שמן דרום:  
שנת שיא של יבולים וכמויות זיתים שהגיעו למיצוי בבית הבד, עם כמות השמן הנושקת ל- 1,000 טון. עיבוד הכמות הגדולה התאפשר בשל השקעה שעשינו השנה,  אשר הגדילה את קיבולת בית הבד והקטינה את כמות השמן ההולך לאיבוד בתהליך.
מחירי השוק השנה נמוכים יחסית, והשיווק המאורגן מצליח למתן את ירידת המחיר למגדלים שלנו.  


בהזדמנות זו אני רוצה להודות לעובדי הארגון, על השקעתם ומסירותם לאורך השנה ובאופן מיוחד לעובדי המפעלים שעבדו בתקופה האחרונה ימים ולילות על מנת להגיע לתוצאות גבוהות ואיכותיות. תודה!  ברכות לקיבוץ בית גוברין:  
ממש עם סיום שנת 2019 הגיע קיבוץ בית גוברין יחד עם משקי הדרום לרגע היסטורי של חתימה על הסדר כולל לחובות אל מול הבנקים. במסגרת הסדר חשוב זה שוחררו כל הערבויות והשעבודים שרבצו על הקיבוץ כנגד לקיחת החוב שסוכם עליו ע"י הארגון, והעמדת חוב זה כהלוואה מול משקי הדרום.


הסכם זה הוא פרי עבודתם של רבים ממנהלי הקיבוץ ועונה על תקוות החברים להתפתחות עסקית, לקידום יוזמות חדשות ומינוף הקיים.  
שמחנו להיות שם עבור הקיבוץ וכולנו מאחלים לקיבוץ יציאה לדרך של צמיחה ושגשוג.


מעורבות חברתית בארגון:
בשנת 2019 תמך הארגון ב- 7 פרוייקטים של מעורבות חברתית במשקים.
תמיכה זו הוענקה ליוזמות בנושאים חינוכיים/חברתיים/ערכיים, המעודדים תרומה אקטיבית של חברי הקהילה בקיבוץ לטובת הקהילה שמחוץ לקיבוץ.
בקובץ המצורף פרוט של יוזמה של מושב בית חלקיה – מחנה "קעמפ ביחד" שהתקיים בקיץ ושילב בעלי מוגבלויות.
שמחנו לתמוך, עשייתם מעוררת השראה.
גם השנה נשמח לתמוך בעשייה שלכם בקיבוצים.
פניות להעביר לאלה במייל
elle@mda.co.il
 טלפון לפרטים: 054-7327333
על כל פנייה לכלול: הסבר על הפרוייט המתוכנן, הערכת עלויות, לוח זמנים לביצוע, לאחר ביצועו של הפרוייקט, על הקיבוץ להעביר סיכום של הפעילות (אם אפשר בצירוף תמונות), אותו נפיץ  לכלל המשקים.
אנחנו מאמינים ומקווים שתרומה זו תעודד אתכם לקדם פעילות של מעורבות חברתית התנדבותית הפונה כלפי חוץ.

עד כאן להפעם!  


העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880