מגדלי דרום - ד"ש שבועי

ד"ש                                        www.mhadarom.co.il                                                                   12.4.2018


 סיכום 2017


מועצת המנהלים של מגדלי הדרום דנה ואישרה את הדו"חות הכספיים לשנת 2017. מהדו"ח עולה כי ההתארגנות שומרת על איזון תקציבי, למרות צמצום במקורות ההכנסה (פרוטוקול הישיבה יופץ למנהלי הגד"ש). מתוך חוברת הסיכום ".... ליבת העשייה של התארגנות המגדלים היא ההדרכה, שיתוף המידע ושותפות העשייה. קיימנו 21 כנסים, 8 סיורי שטח (4 בפורמט משולב של סיור וכנס), 6 כנסי מטעים, קליטת בוצה לחקלאות, פרויקט אזורי לצמצום אוכלוסיית העורבים, סיור מגדלים בן יומיים בערבה, קטיף למען "לקט ישראל". לצד אלה אנו מקיימים מערכת מחקרי שדה לגידולים רלוונטיים לאזור. עוטפים את כלל הפעילות דפי מידע שבועיים, המחברים העשייה למודעות....". עוד אני מוסיף: אתגרי החקלאות המונחים לפתחנו יעמידו במבחן הרלוונטיות את ארגוני המגדלים השונים, ואנו בתוכם. 


המלחמה על הבית


 


 


 


 


 


ערב פסח הוצתו שני קומביינים של ג"ג חקלאות. חקלאי הגליל העליון פתחו במאבק ציבורי משותף והעלו את הקומביינים על משאיות בדרך לבתיהם של שר האוצר והחקלאות בכדי להגיש להם מתנת חג ולהמחיש את הפגיעה הקשה בחקלאים. משם עשו דרכם למשרד החקלאות, לאירוע לציון 70 שנה לחקלאות הישראלית ו...גורשו. לא די בכך, "זה הולך, וזה בא" והצתה נוספת של 36 גלילי טפטוף בקיבוץ מזרע. החקירה בעיצומה. בינתיים ממשיכים החקלאים ליפול קורבן והפקר, ללא הגנה של הגופים האמונים על החוק. המסר הוא ברור –נלחמים בפשיעה החקלאית ומנצחים את הטרור החקלאי. זו מלחמה על הבית שלנו, של כולנו!


צוות ההדרכה (סיכום הישיבה הופץ למגדלים)


ערכנו סקירה על הנעשה בשדות, מצב התפתחות הגידולים השונים לנוכח האקלים, פגעים ומזיקים מאיימים עכשיו והעתידיים. תכנון לכנס גת, "לקראת השקית כותנה" שיתקיים ב 3 למאי וסיור צוות כותנה ארצי אצלנו, ב 24 למאי.


תוצאת תמונה עבור אושוויץ בירקנאוהזכות לזכור


הדעת מתקשה להאמין שרק לפני 75 שנה, הובלו מיליוני יהודים


ברכבות משא אל מחנות כפיה והשמדה, בשיטתיות רצחנית. נישגבת


מהבינה לאן נעלמו מן העולם, אנושיות, רחמים, מוסר, חמלה....


בלתי נתפש, היום כמו אז.


אנחנו נהיה שם! במסע של פעם בחיים: משלחת מנהלי הגד"ש של


מגדלי הדרום, יוצאת למסע ייחודי ומרתק אל העבר, ההווה והעתיד.


מסע בו נכיר את שורשי הציונות, נפגש פנים אל פנים עם שואת העם היהודי, תוך בירור עם עצמנו על ערכי הציונות וערכי אנוש. נחזק את ההבנה כי המעשה היום- יומי של יצירת חקלאות והאחיזה בקרקע הם הציונות, הם תמצית קיומנו כעם במולדתו. תחושת יחד במשימה זו, העמקת הקשר הבין אישי והמחויבות ההדדית יתרמו תרומה ייחודית-ערכית-איכותית לקיום חקלאות משתפת, מפותחת ומצליחה על אף ולמרות הקשיים והאתגרים המונחים לפנינו.


                                שבת שלום                                             


העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880