מגדלי דרום - ד"ש שבועי

ד"שwww.mhadarom.co.il                                                                                       15.2.2018


סיכום עונת הכותנה 2017


למרות "גילה ובעיותיה" ממשיכה הכותנה להיות מלכת גידולי השדה וכך גם המסורת לסיכום העונה, המוקדש רק לה. השנה התארחנו בקיבוץ צובה, בהשתתפות גדולה של אנשי הכותנה: מגדלי הדרום, גרנות והנגב, מדריכים, פקחים אנשי המנפטה, מועצת הכותנה וחברות הזרעים. מרקוס שנהב, יו"ר קהילת כפר מנחם, פתח בדברים לזכרם של האחים  יוחנן ועמרם בן-חורין ז"ל שהכנס מוקדש לזכרם. מיקי לזר, מורדי ונטורה ואורי גלעד תיארו את האתגרים שמציבה הכותנה. מוּשי סיכם את עונת הניפוט, אנשי המועצה סקרו את תוצאות הכותנה בהיבט יבולים, איכויות והגנת הצומח. איתן פרט מהלכים, יבולים ותובנות ואריה את נתוני כלל החלקות ואת הניסוי בדינמיקה של המזיקים ובחינת הטיפולים נגד מחלת המקרופומינה. לא נפקד מקומם של התודות החמות לשותפים הפעילים והסמויים לעיתים מהעין: אנשי המנפטה המסורים וטכנאי המחקרים –  מנחם אליה.


בראשית הכנס אמרתי "...זו הפעם השביעית שיש לי הזכות לעמוד מולכם ולפתוח את הכנס. בעצם... זו הזכות לעמוד לצדכם, יחדיו. בחיים החקלאיים, כמו בכל מעגלי החיים, ישנן עליות ומורדות, הצלחות וכישלונות, גאווה ואכזבה. בעיני, הקסם לצלוח את האתגרים שלפנינו, היא לצעוד יחדיו. כל הנוכחים באולם הזה רוצים להחזיר את הכותנה למקום הראוי לה – בחזית הגידולים המובילים בגד"ש. זה גם בידינו! אם נדע ללמוד ולהבין את האתגרים, אם נדע לתת להם מענים, אם נדע להתלכד, לפרגן ולהקשיב – הכותנה עוד תמשיך לפרוח. צ'ארלי צ'פלין, שהיה אדם עצוב שהצחיק עולם שלם, אמר שהוא אוהב ללכת בגשם, כך אי אפשר לראות שהוא בוכה. גם אנחנו אוהבים גשם, בעיקר בשביל התקווה, אבל מותר גם לבכות. המעשה הציוני, שהחקלאות היא סלע קיומו, מלווה בדמעות ותקווה. רבים מדי שילמו בדמעות והורישו לנו את התקווה. אנו ממשיכים במסורת, להקדיש כנס זה לזכרם של האחים, עמרם ויוחנן בן-חורין, בני כפר מנחם שנפלו באותו היום, במלחמת ששת הימים..." 


 
 


 מפתחות ההצלחה


הרצאת האורח, ניב פרן, נווט-קרב ומומחה במנהיגות


והובלת תהליכי שינוי, ריתקה בקשב וצחוק את כולנו.


ניב פירט את המפתחות האפשריים להצלחה, תוך שילוב


הומור מחיי היומיום: החל מתכנון קדימה, דרך היכולת


לייצר קשרים חברתיים ובאמצעות גישה הפרו-אקטיבית


המוכוונת פתרונות וצמיחה מתמדת.


תודות –המשובים על הכנס, מעולים. התודות לכל המשתתפים ובמיוחד  לרינה חתוכה, על הארגון והתיאום.


תא לחץ


בהשתתפות ניר קילמן, מדריך המטעים, אריה בוסק ומנחם אליה, סיכמנו את עבודת תא הלחץ במטעי הזית והשקד באזור. התוצאות מרשימות: נתוני המדידות במהלך העונה, חסכו כ 30% מצריכת המים המשקית בזיתים, ומאששים את הניסוי הרב שנתי של מחקר גילת. בחנו את המשך השירות תוך הפקת לקחים טכניים וניהוליים. ב 11/3 יתקיים כנס מטעים, בו יוצגו ממצאי הניסוי של מחקר גילת ובמקביל בוחנים הרחבת השירות. פרטים ניתן לקבל אצל ניר 054-5636016.


בין השורות


בין סיגרים, שמפניות, צוללות והמלצות, התבשרנו כי הסופר  דויד גרוסמן זכה בפרס ישראל לספרות. זה בהחלט משב רוח מרענן בתקופה בה מותקפת האמנות, שחלקה מואשם בחוסר פטריוטיות.


                                   שבת שלום


העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880