משקי הדרום אשראי ורכש - מידע כללי

משקי הדרום אשראי ורכש - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ


משקי הדרום אשראי ורכש היא זרוע הפעילות השוטפת של קבוצת משקי הדרום בתחומים פיננסיים מגוונים.

משקי הדרום  הוקמה בשנת 1947 על ידי  קיבוצים ומושבים. בשנת 2009, בעקבות מהלך של ארגון מחדש, הוקם התאגיד כתאגיד הליבה של המשקים באזור ורוכזה בו פעילות האשראי והרכש (וכן פעילויות ידע) עבור 36 משקיו/חבריו.

בשנת 2011 התרחבה פעילות האגודה עם הצטרפות 18 חברים (קיבוצים ומושבים שיתופיים) נוספים לאגודה מאזור הרי יהודה (כולל גוש עציון והבקעה).
בשנה 2013 קלט הארגון 3 ישובים חדשים, את המושבים השיתופיים מדרום הר חברון: כרמל, מעון ובית יתיר.

בשנת 2017 קלט הארגון את קיבוץ יבנה כחברה בארגון.

היום באגודה 58 חברים מבארות יצחק וגלגל בצפון ועד זיקים, בית גוברין בדרום וביניהם:

42 קיבוצים

13 מושבים שיתופיים

3 מושבי עובדים

חברי האגודה,מנהליה ועובדיה שמו להם למטרה לסייע בהתפתחות ההתיישבות הכפרית באזור תוך מתן שרות מקצועי ואמין מתוך שקיפות ורמה גבוהה של בטחון בפעילות הכספית.

בתחום האשראי מספקת האגודה לחבריה שירותים פיננסיים שונים המותאמים לצרכיהם הייחודיים ומהווים חלופה ידידותית לאלטרנטיבות מסחריות אחרות.

במסגרת זו מעמידה האגודה אשראי, ערבויות, הלוואות ז"א לפיתוח המשק ומימון לגישור בפרויקטים שונים. הפעילות מבוצעת תוך הקפדה יתרה על מערך בטחונות מגוון והלימות הון גבוהה. בנוסף, מהווה האגודה מסלקה מרכזית בין חברי האגודה ואפיק להשקעת כספי החברים לזמן קצר.

בתחום הרכש הקימה האגודה בשיתוף עם "משקי הנגב" את "משקי דן" באמצעותה מבצעים חברי האגודה את מרבית רכש התשומות החקלאיות ואחרות שלהם.

היקף הרכש של חברי משקי הדרום באמצעות האגודה הינו 600 מליוני ₪ בשנה. פעילות המבטיחה לרוכש (החבר) עסקאות במחירים הוגנים ותחרותיים ולספקים מנגנון נוח זול ושקוף לקבלת התשלומים המגיעים במועדם ובטכנולוגיה מתקדמת.

הגיוון הרב בפעילויות הכלכליות השונות המבצעים חברי האגודה מחייב התמקצעות והיכרות עם השווקים השונים. ידע זה נמצא ב"משקי דן" ומשרת באמצעותה את חברי האגודה.

נושא מרכזי בתחום הקניות הינו פעילות מימון/ליסינג יחד עם משקי הנגב באמצעות דנה מימון.

משקי הדרום אשראי ורכש מפעילה "פעילויות ידע" להגברת שיתוף הפעולה בין החברים וניצול משותף של ידע ויכולת. בין הפעילויות:

מגדלי הדרום  – אגודה המרכזת את פעילות ההדרכה והידע בתחום הגד"ש והמטעים.

התארגנות רפת – ריכוז נתונים וידע אזורי וייצוג החברים בתחומי הרפת והחלב.


העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880