נתוני שיווק חלב ספטמבר 2018
חלב ספטמבר  2018 מצטבר
שם המשק שיווק חודשי אחוז שומן אחוז חלבון חיידקים תאים סומטים מחיר חודשי לליטר חריגה מצטברת שיווק מצטבר 2018 שיווק מצטבר 2017 הפרש שיווק בין השנים אחוז שומן אחוז חלבון מחיר מצטבר לליטר
אלמוג 226,217 3.91% 3.44% מעולה 214 2.06 126,874 2,845,222 2,730,461 114,761 3.63% 3.35% 1.98
גזר 290,251 3.97% 3.49% מעולה 212 2.16 69,335 2,735,165 2,750,531 -15,366 3.94% 3.46% 2.09
גל און 303,643 3.83% 3.44% מעולה 221 2.11 74,513 2,920,304 2,947,593 -27,289 3.90% 3.40% 2.06
גלגל 228,771 3.95% 3.51% מעולה 289 2.16 -116,779 2,733,466 2,580,200 153,266 3.86% 3.44% 2.04
יבנה 410,491 3.91% 3.35% מעולה 149 2.12 147,819 3,744,860 3,797,413 -52,553 3.84% 3.33% 2.04
יסודות 251,948 4.03% 3.44% א 296 2.16 -169,157 2,534,853 2,622,682 -87,829 3.82% 3.50% 2.07
מגדל עוז 350,741 3.73% 3.36% מעולה 208 2.07 322,626 3,019,855 2,947,924 71,931 3.72% 3.44% 2.04
כרמל מעון 619,610 3.88% 3.40% מעולה 195 2.13 10,703 5,405,160 5,285,029 120,131 3.91% 3.46% 2.08
מעלה החמישה 331,379 3.80% 3.38% א 195 2.11 151,308 2,821,022 2,680,272 140,750 3.90% 3.42% 2.07
ניר גלים 451,681 3.75% 3.42% מעולה 341 1.92 592,450 3,714,207 3,681,569 32,638 3.91% 3.36% 2.01
נצר סירני 273,003 3.80% 3.29% מעולה 282 2.06 164,132 2,805,727 2,770,030 35,697 3.75% 3.33% 2.00
עין צורים 319,674 3.64% 3.45% מעולה 192 2.09 24,256 2,912,402 3,051,367 -138,965 3.77% 3.40% 2.03
קליה 263,470 3.98% 3.52% מעולה 173 2.24 120,832 2,973,776 2,855,029 118,747 3.82% 3.40% 2.05
ראש צורים 340,321 3.72% 3.34% מעולה 206 2.06 148,625 2,963,758 2,942,508 21,250 3.81% 3.37% 2.04
רבדים 267,773 3.97% 3.39% מעולה 210 2.13 110,529 2,811,600 2,782,360 29,240 3.98% 3.40% 2.07
בית יתיר עצמונה 590,072 3.79% 3.38% א 227 2.09 31,472 5,352,463 5,317,242 35,221 3.82% 3.43% 2.05
רפת חותם 631,014 3.84% 3.52% מעולה 210 2.14 571,413 5,979,509 6,178,140 -198,631 3.91% 3.47% 2.09
רפת קדם 837,874 3.68% 3.30% א 314 1.98 378,172 8,333,526 8,574,595 -241,069 3.67% 3.36% 1.99
רפת דנרון 599,376 3.90% 3.33% מעולה 214 2.09 304,287 5,486,154 5,370,160 115,994 3.94% 3.35% 2.06
זיקים 535,737 3.77% 3.30% א 280 2.06 549,879 4,639,997 4,627,942 12,055 3.77% 3.32% 2.01
חפץ חיים 332,709 3.89% 3.35% א 299 2.10 106,112 3,226,883 3,126,506 100,377 3.90% 3.38% 2.04
רפת דרום 734,644 3.60% 3.28% מעולה 235 2.02 450,090 6,235,915 5,940,079 295,836 3.68% 3.37% 2.01
רפת יהודה 829,173 3.85% 3.36% מעולה 209 2.10 -195,905 8,343,005 8,541,076 -198,071 3.80% 3.39% 2.03
כרמיה 440,579 4.12% 3.43% מעולה 160 2.20 398,874 3,850,581 3,775,703 74,878 4.15% 3.48% 2.15
רפת גן 683,787 3.70% 3.34% א 314 1.99 324,393 6,120,554 5,981,127 139,427 3.87% 3.39% 2.03
קבוצת שילר 331,788 3.94% 3.31% מעולה 242 2.09 71,659 2,764,858 2,709,100 55,758 4.07% 3.37% 2.08
גברעם 401,343 4.01% 3.43% מעולה 155 2.18 198,782 3,321,515 3,275,556 45,959 4.05% 3.42% 2.11
בארות יצחק 288,772 3.74% 3.30% מעולה 181 2.07 -111,521 2,592,489 2,612,495 -20,006 3.82% 3.37% 2.04
כפר מנחם 326,081 3.98% 3.43% מעולה 179 2.16 203,816 2,893,682 2,713,960 179,722 4.03% 3.40% 2.10
ניצנים 273,911 3.93% 3.35% א 329 2.05 101,431 2,843,267 2,810,832 32,435 3.83% 3.41% 2.04
נען שובל 907,893 3.84% 3.40% א 276 2.11 -69,479 9,548,157 9,246,925 301,232 3.76% 3.40% 2.03
                           
ס"ה 13,673,726 3.85% 3.39%   232 2.10 5,091,543 128,473,932 127,226,406 1,247,526 3.86% 3.40% 2.05
ס"ה \ ממוצע 2017 13,383,416 3.93% 3.40%   223 2.06 8,474,098 127,226,406   5,444,626 3.87% 3.40% 2.01
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880