נתוני שיווק חלב דצמבר 2017
חלב דצמבר  2017 שנתי מצטבר
שם המשק שיווק חודשי אחוז שומן אחוז חלבון חיידקים תאים סומטים מחיר חודשי לליטר חריגה מצטברת שיווק מצטבר 2017 שיווק מצטבר 2016 הפרש שיווק בין השנים אחוז שומן אחוז חלבון ממוצע שנתי סומטים מחיר לליטר 2017 מחיר לליטר 2016
אלמוג 294,566 3.96% 3.41% מעולה 161 2.04 144,382 3,561,982 3,339,962 222,020 3.78% 3.38% 154 2.00 2.04
גזר 279,511 4.05% 3.56% מעולה 159 2.11 169,410 3,572,339 3,199,312 373,027 3.81% 3.46% 193 2.03 2.07
גל און 303,171 4.15% 3.49% מעולה 184 2.10 222,572 3,864,335 3,603,270 261,065 3.91% 3.43% 228 2.03 2.06
גלגל 302,611 4.05% 3.48% מעולה 245 2.21 -171,614 3,419,671 3,639,932 -220,261 3.87% 3.38% 273 2.00 2.06
יבנה 386,559 4.16% 3.51% מעולה 145 2.11 324,505 4,963,282 4,713,385 249,897 3.93% 3.42% 136 2.05 2.14
יסודות 279,643 3.91% 3.61% א 259 2.09 -21,284 3,432,316 3,354,491 77,825 3.77% 3.49% 280 2.01 2.08
מגדל עוז 320,866 3.45% 3.09% א 193 2.09 546,606 3,938,646 3,660,007 278,639 3.76% 3.40% 176 2.01 2.10
כרמל מעון 576,903 4.25% 3.54% א 162 2.13 154,796 6,989,996 6,669,708 320,288 3.98% 3.45% 190 2.05 2.11
מעלה החמישה 285,482 4.15% 3.54% א 121 2.13 163,103 3,571,187 3,513,081 58,106 3.91% 3.42% 160 2.04 2.06
ניר גלים 328,814 4.16% 3.62% מעולה 219 2.14 802,347 4,810,356 4,447,787 362,569 4.00% 3.39% 235 2.04 2.08
נצר סירני 297,158 3.80% 3.46% א 147 2.03 295,914 3,666,680 3,584,018 82,662 3.74% 3.37% 222 1.98 2.04
עין צורים 304,335 4.02% 3.44% מעולה 168 2.06 280,882 3,978,856 3,750,357 228,499 3.81% 3.41% 213 2.01 2.08
קליה 280,771 4.04% 3.44% מעולה 155 2.07 52,934 3,651,369 3,378,937 272,432 3.93% 3.48% 149 2.06 2.11
ראש צורים 293,823 3.81% 3.24% א 190 2.08 232,277 3,833,352 3,578,978 254,374 3.91% 3.44% 195 2.05 2.09
רבדים 318,198 4.03% 3.45% א 208 2.06 237,469 3,687,169 3,489,612 197,557 3.99% 3.46% 220 2.05 2.12
בית יתיר עצמונה 583,449 4.12% 3.52% מעולה 236 2.10 272,297 7,056,597 6,834,838 221,759 3.88% 3.42% 251 2.02 2.08
רפת חותם 595,454 4.07% 3.54% מעולה 168 2.12 1,086,466 7,993,766 7,345,055 648,711 3.86% 3.44% 186 2.03 2.06
רפת קדם 892,820 3.80% 3.44% מעולה 277 2.02 1,158,577 11,311,445 10,542,133 769,312 3.73% 3.33% 272 1.96 2.05
רפת דנרון 624,069 3.96% 3.48% מעולה 144 2.07 632,985 7,240,048 7,046,619 193,429 3.96% 3.42% 186 2.04 2.10
זיקים 451,513 4.01% 3.47% מעולה 222 2.07 833,198 6,085,857 5,764,094 321,763 3.83% 3.36% 265 2.00 2.08
חפץ חיים 354,914 3.86% 3.48% א 192 2.04 182,709 4,189,409 4,363,241 -173,832 3.72% 3.39% 268 1.99 2.07
רפת דרום 681,113 3.88% 3.48% מעולה 228 2.05 702,972 8,111,572 8,174,624 -63,052 3.80% 3.38% 217 2.01 2.07
רפת יהודה 936,888 4.05% 3.45% מעולה 254 2.06 316,949 11,244,278 10,853,566 390,712 3.81% 3.39% 238 2.01 2.06
כרמיה 389,443 4.48% 3.64% מעולה 150 2.21 575,874 4,981,272 4,802,319 178,953 4.20% 3.50% 163 2.12 2.16
רפת גן 679,957 4.04% 3.48% א 267 2.08 603,310 8,025,627 7,686,223 339,404 3.89% 3.42% 280 2.02 2.08
קבוצת שילר 299,372 4.10% 3.43% מעולה 296 2.07 162,260 3,601,512 3,560,442 41,070 4.09% 3.37% 265 2.04 2.06
גברעם 346,763 4.32% 3.62% מעולה 150 2.18 374,507 4,347,211 4,018,929 328,282 4.17% 3.45% 157 2.11 2.12
בארות יצחק 294,570 4.03% 3.56% מעולה 137 2.11 50,810 3,504,410 3,485,481 18,929 4.00% 3.45% 147 2.07 2.13
כפר מנחם 268,327 4.26% 3.61% מעולה 179 2.16 166,834 3,601,663 3,713,248 -111,585 4.15% 3.49% 176 2.10 2.17
ניצנים 342,867 4.00% 3.48% מעולה 220 2.07 317,246 3,821,046 3,583,688 237,358 3.85% 3.39% 247 2.01 2.05
נען שובל 1,144,386 3.90% 3.45% א 247 2.04 140,863 12,476,413 11,824,319 652,094 3.84% 3.39% 251 2.01 2.05
ס"ה 13,738,316 4.03% 3.48%   196 2.09 11,012,156 168,533,662 161,521,656 7,012,006 3.90% 3.42% 213 2.03 2.08
ס"ה \ ממוצע 2016 13,256,800 3.92% 3.48%   187 1.95 7,792,622 161,521,656 152,677,325 8,844,331 3.81% 3.41% 205 1.92 2.08
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880