נתוני שיווק חלב יולי 2017
נתוני שיווק חלב יולי
  חודשי מצטבר
המשק שיווק חלב
חודשי
חריג / אי ביצוע חודשי שומן
%
חלבון
%
יצור חלב מצטבר חריגה
מצטברת
% שומן מצטבר % חלבון מצטבר
אלמוג 269,628 -2,413 3.77% 3.28% 2,235,299 74,692 3.68% 3.38%
גזר 309,496 24,671 3.81% 3.39% 2,197,462 167,275 3.72% 3.40%
גל און 326,835 22,019 3.88% 3.33% 2,332,424 159,748 3.85% 3.41%
גלגל 250,317 -35,549 3.82% 3.33% 2,133,197 -137,213 3.81% 3.33%
יבנה 467,164 78,898 3.90% 3.31% 2,924,446 156,952 3.83% 3.41%
יסודות 280,712 -8,354 3.74% 3.36% 2,101,831 41,413 3.69% 3.46%
מגדל עוז 360,849 76,935 3.67% 3.30% 2,248,317 224,626 3.81% 3.44%
כרמל מעון 585,576 13,470 3.90% 3.34% 4,112,343 34,463 3.90% 3.44%
מעלה החמישה 352,407 67,150 3.76% 3.28% 2,028,443 -4,820 3.89% 3.40%
ניר גלים 451,161 115,691 3.91% 3.21% 2,794,401 403,223 3.99% 3.35%
נצר סירני 292,701 10,568 3.73% 3.26% 2,203,656 192,657 3.68% 3.36%
עין צורים 332,355 22,835 3.59% 3.31% 2,414,768 208,557 3.78% 3.41%
קליה 322,969 36,820 3.91% 3.42% 2,286,384 13,726 3.92% 3.49%
ראש צורים 333,132 31,722 3.76% 3.35% 2,299,898 151,497 3.91% 3.47%
רבדים 323,233 34,493 3.88% 3.36% 2,186,042 127,951 3.98% 3.47%
בית יתיר עצמונה 615,407 47,561 3.80% 3.32% 4,121,045 73,532 3.80% 3.41%
רפת חותם 691,842 113,701 3.83% 3.28% 4,876,153 755,258 3.81% 3.42%
רפת קדם 960,049 110,254 3.60% 3.22% 6,675,430 618,229 3.72% 3.31%
רפת דנרון 637,719 84,708 4.01% 3.35% 4,183,839 242,065 3.96% 3.41%
זיקים 586,454 146,806 3.67% 3.26% 3,567,169 433,433 3.79% 3.34%
חפץ חיים 348,933 13,572 3.69% 3.31% 2,464,860 74,463 3.64% 3.36%
רפת דרום 708,288 88,188 3.81% 3.28% 4,570,824 150,853 3.84% 3.37%
רפת יהודה 981,240 66,623 3.76% 3.30% 6,809,633 290,389 3.74% 3.37%
כרמיה 461,534 92,802 4.11% 3.34% 2,910,053 281,793 4.16% 3.49%
רפת גן 680,458 59,210 3.88% 3.29% 4,674,603 246,449 3.87% 3.42%
קבוצת שילר 316,704 28,839 3.98% 3.28% 2,118,406 66,548 4.10% 3.39%
גברעם 373,454 40,939 4.08% 3.36% 2,505,687 135,572 4.11% 3.41%
בארות יצחק 301,376 12,310 3.96% 3.30% 2,031,013 -29,405 3.98% 3.44%
כפר מנחם 319,880 32,385 3.96% 3.37% 2,091,429 42,210 4.12% 3.46%
ניצנים 301,349 8,081 3.79% 3.25% 2,210,246 119,879 3.81% 3.39%
שובל נען 1,052,573 20,087 3.73% 3.26% 7,271,217 -88,172 3.80% 3.38%
ס"ה/ממוצע  14,595,795 1,455,021 3.83% 3.31% 99,580,518 5,227,840 3.86% 3.41%
ס"ה/ממוצע 2016 13,991,706 1,167,742 3.70% 3.34% 95,551,819 3,467,218 3.79% 3.39%
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880