נתוני שיווק חלב יוני 2018
חלב יוני  2018 חצי שנתי מצטבר
שם המשק שיווק חודשי אחוז שומן אחוז חלבון חיידקים תאים סומטים מחיר חודשי לליטר חריגה מצטברת* שיווק מצטבר 2018 שיווק מצטבר 2017 הפרש שיווק בין השנים אחוז שומן אחוז חלבון מחיר מצטבר לליטר
אלמוג 321,042 3.70% 3.33% מעולה 248 1.97 89,062 2,065,160 1,965,671 99,489 3.54% 3.34% 1.95
גזר 318,856 3.83% 3.48% מעולה 217 2.04 26,081 1,839,146 1,887,966 -48,820 3.95% 3.46% 2.06
גל און 322,152 3.86% 3.39% מעולה 252 2.02 -5,451 1,930,112 2,005,589 -75,477 3.93% 3.40% 2.04
גלגל 308,725 3.78% 3.43% א 336 1.96 -89,824 1,982,252 1,882,880 99,372 3.87% 3.42% 2.01
יבנה 432,892 3.78% 3.24% א 172 1.97 8,998 2,455,930 2,457,282 -1,352 3.86% 3.36% 2.02
יסודות 271,301 3.87% 3.45% מעולה 302 1.98 -114,407 1,724,647 1,821,119 -96,472 3.77% 3.53% 2.04
מגדל עוז 319,996 3.47% 3.39% מעולה 187 1.95 73,289 1,907,419 1,887,468 19,951 3.83% 3.51% 2.05
כרמל מעון 590,645 3.81% 3.41% מעולה 246 2.02 -129,788 3,538,473 3,526,767 11,706 3.94% 3.48% 2.06
מעלה החמישה 324,455 3.76% 3.34% מעולה 216 1.98 -17,567 1,798,142 1,676,036 122,106 3.97% 3.44% 2.06
ניר גלים 434,850 3.85% 3.28% מעולה 326 1.93 180,206 2,303,617 2,343,240 -39,623 4.02% 3.36% 2.02
נצר סירני 318,780 3.78% 3.28% מעולה 304 1.91 143,793 1,940,362 1,910,955 29,407 3.75% 3.36% 1.98
עין צורים 328,728 3.64% 3.33% מעולה 260 1.96 -18,008 1,946,386 2,082,413 -136,027 3.87% 3.40% 2.03
קליה 344,209 3.75% 3.39% מעולה 194 2.01 915 2,074,955 1,963,415 111,540 3.81% 3.36% 2.01
ראש צורים 327,206 3.69% 3.32% א 169 1.98 -11,124 1,903,570 1,966,766 -63,196 3.86% 3.38% 2.03
רבדים 335,327 3.87% 3.36% מעולה 244 2.01 102,201 1,939,255 1,862,809 76,446 4.03% 3.40% 2.06
בית יתיר עצמונה 638,360 3.72% 3.39% א 231 1.99 -98,659 3,519,902 3,505,638 14,264 3.84% 3.45% 2.03
רפת חותם 659,251 3.72% 3.45% מעולה 219 2.01 329,980 4,008,140 4,184,311 -176,171 3.94% 3.47% 2.06
רפת קדם 904,116 3.50% 3.29% מעולה 296 1.92 231,952 5,642,466 5,715,381 -72,915 3.72% 3.38% 1.99
רפת דנרון 623,277 3.82% 3.31% א 157 2.01 92,916 3,617,084 3,546,120 70,964 3.98% 3.37% 2.05
זיקים 561,405 3.67% 3.25% מעולה 250 1.94 161,395 2,943,497 2,980,715 -37,218 3.83% 3.35% 2.00
חפץ חיים 369,258 3.91% 3.36% א 290 2.02 41,019 2,163,758 2,115,927 47,831 3.92% 3.39% 2.02
רפת דרום 706,366 3.62% 3.31% מעולה 268 1.95 65,074 4,000,351 3,862,536 137,815 3.74% 3.42% 2.01
רפת יהודה 901,505 3.78% 3.33% מעולה 237 1.98 -41,132 5,766,603 5,828,393 -61,790 3.80% 3.40% 2.01
כרמיה 430,560 4.00% 3.41% מעולה 195 2.07 112,629 2,460,171 2,448,519 11,652 4.22% 3.52% 2.14
רפת גן 644,065 3.93% 3.30% מעולה 336 1.94 94,725 4,037,037 3,994,145 42,892 3.96% 3.44% 2.05
קבוצת שילר 307,650 3.99% 3.32% מעולה 265 2.02 -48,158 1,783,537 1,801,702 -18,165 4.14% 3.40% 2.08
גברעם 391,691 3.93% 3.33% מעולה 139 2.03 -53,129 2,072,485 2,132,233 -59,748 4.10% 3.44% 2.10
בארות יצחק 280,418 3.68% 3.28% מעולה 163 1.97 -126,947 1,712,107 1,729,637 -17,530 3.86% 3.40% 2.03
כפר מנחם 337,682 3.94% 3.37% מעולה 179 2.03 36,450 1,865,877 1,771,549 94,328 4.09% 3.42% 2.08
ניצנים 300,119 3.78% 3.35% מעולה 273 1.99 100,530 1,965,332 1,908,897 56,435 3.82% 3.44% 2.03
נען שובל 1,034,678 3.67% 3.37% מעולה 269 1.97 1,799 6,545,352 6,218,644 326,708 3.76% 3.41% 2.01
ס"ה 14,389,565 3.78% 3.35%   240 1.99 1,138,821 85,453,125 84,984,723 468,402 3.89% 3.42% 2.04
ס"ה \ ממוצע 2017 15,218,178 3.83% 3.36%   211 2.00 3,772,819 84,984,723 81,560,113 3,424,610 3.87% 3.42% 2.00
*המכסה עודכנה בהתאם להצעת התקנות
עוטף עזה – 171,600 ליטר
איזור עדיפות לאומית – 158,400 ליטר
שאר הארץ – 132,000 ליטר
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880