סיכום שיווק חלב ספטמבר 2013
חלב ספטמבר  2013 מצטבר
שם המשק שיווק חודשי אחוז שומן אחוז חלבון חיידקים תאים סומטים מחיר חודשי לליטר חריגה מצטברת שיווק מצטבר 2013 שיווק מצטבר 2012 הפרש שיווק בין השנים אחוז שומן אחוז חלבון מחיר מצטבר לליטר
אלמוג 223,246 3.79% 3.40% מעולה 185 2.25 -26,972 2,326,864 2,046,942 279,922 3.77% 3.32% 2.30
רפת דנרון 509,159 3.73% 3.29% מעולה 267 2.19 -74,663 4,531,229 4,647,871 -116,642 3.79% 3.34% 2.31
מעלה החמישה 285,169 3.69% 3.30% מעולה 199 2.20 98,633 2,487,894 2,557,075 -69,181 3.78% 3.28% 2.28
רפת יהודה 797,482 3.70% 3.32% מעולה 204 2.20 230,224 7,927,776 7,800,230 127,546 3.79% 3.29% 2.30
מגדל עוז 317,698 3.66% 3.34% מעולה 143 2.21 56,455 2,391,928 2,382,632 9,296 3.85% 3.34% 2.32
קליה 309,436 3.75% 3.29% מעולה 166 2.20 418,841 2,926,608 2,760,442 166,166 3.81% 3.32% 2.32
גלגל 259,667 3.84% 3.39% מעולה 213 2.25 135,626 2,640,693 2,614,755 25,938 3.82% 3.35% 2.32
ראש צורים 324,814 3.36% 3.25% א 195 2.11 8,980 2,576,060 2,643,070 -67,010 3.76% 3.32% 2.29
גל און 277,095 3.66% 3.28% מעולה 234 2.17 94,366 2,659,704 2,692,422 -32,718 3.76% 3.28% 2.28
זיקים 432,883 3.93% 3.36% מעולה 216 2.25 498,374 4,346,367 4,345,565 802 3.85% 3.38% 2.35
רפת חותם 526,283 3.77% 3.36% א 230 2.22 354,270 5,201,460 5,153,589 47,871 3.80% 3.29% 2.30
חפץ חיים 331,194 3.65% 3.26% א 206 2.16 214,699 3,055,017 2,771,082 283,935 3.72% 3.28% 2.26
יבנה 446,929 3.78% 3.30% מעולה 108 2.23 393,566 3,742,412 3,668,378 74,034 3.79% 3.30% 2.30
יסודות 293,257 3.75% 3.36% א 292 2.22 18,247 2,441,804 2,311,167 130,637 3.73% 3.36% 2.28
כרמיה 377,729 3.97% 3.36% מעולה 245 2.26 476,042 3,635,302 3,414,761 220,541 3.96% 3.41% 2.36
רפת גן 615,214 3.45% 3.30% א 308 2.06 310,782 5,587,650 5,550,894 36,756 3.76% 3.36% 2.30
בית יתיר עצמונה 521,292 3.67% 3.34% מעולה 169 2.21 -367,185 4,293,966 4,377,747 -83,781 3.77% 3.32% 2.30
רפת קדם 856,458 3.65% 3.31% מעולה 266 2.18 286,638 7,400,633 7,434,889 -34,256 3.75% 3.32% 2.29
ניר גלים 374,713 3.68% 3.27% א 303 2.10 274,585 3,148,147 3,178,193 -30,046 3.77% 3.27% 2.25
נצר סירני 280,145 3.53% 3.30% מעולה 233 2.16 26,642 2,387,784 2,372,598 15,186 3.64% 3.38% 2.29
עין צורים 302,023 3.59% 3.26% מעולה 220 2.15 116,092 2,723,785 2,643,149 80,636 3.69% 3.32% 2.28
קבוצת שילר 284,277 3.66% 3.28% מעולה 166 2.21 242,103 2,654,849 2,704,815 -49,966 3.86% 3.31% 2.32
כרמל מעון 484,034 3.75% 3.38% מעולה 184 2.24 -170,392 4,500,555 4,314,725 185,830 3.81% 3.43% 2.35
גברעם 291,997 3.73% 3.26% א 167 2.20 67,336 2,753,790 2,766,181 -12,391 3.74% 3.32% 2.31
גזר 275,352 3.64% 3.34% מעולה 232 2.19 42,779 2,428,156 2,343,849 84,307 3.58% 3.29% 2.25
רפת דרום 547,131 2.98% 3.33% מעולה 283 2.06 315,112 5,540,032 5,559,441 -19,409 3.54% 3.25% 2.22
רבדים 278,788 3.78% 3.36% מעולה 245 2.23 121,109 2,541,728 2,450,013 91,715 3.78% 3.36% 2.30
בארות יצחק 299,568 3.81% 3.23% מעולה 217 2.18 68,730 2,492,287 2,325,555 166,732 3.84% 3.31% 2.31
בית גוברין 195,100 3.26% 3.49% א 287 2.17 -411,006 1,959,437 2,147,701 -188,264 3.62% 3.40% 2.29
כפר מנחם 232,663 4.11% 3.49% א 244 2.34 109,733 2,519,146 2,493,673 25,473 3.99% 3.29% 2.33
ניצנים 269,788 3.39% 3.31% מעולה 260 2.13 233,809 2,727,449 2,606,797 120,652 3.74% 3.31% 2.29
נען שובל 720,373 3.63% 3.33% מעולה 173 2.19 249,342 6,595,846 6,411,676 184,170 3.72% 3.32% 2.30
ס"ה 12,540,957 3.67% 3.33%   221 2.19 4,412,896 115,146,358 113,491,877 1,654,481 3.77% 3.33% 2.30
ס"ה \ ממוצע 2012 11,682,763 3.76% 3.29%   212 2.17 3,793,771 113,491,877     3.81% 3.32% 2.17
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880