שאלון ליזם - סקר אבחון מיזם "עסקים ויזמים מה"ד"
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880