מחיר מטרה נובמבר 2017

__________________________________________________________________________


 


התאחדות חקלאי ישראל

16-נוב-17

תחשיב הוצאות יצור בשר פטמים

לחודש:

11.2017

הערה חשובה:

מחיר המטרה מתייחס לממוצע העלויות בכל חודש התחשיב

 

 

מספר

'מחיר יח

 סה"כ הוצאה

הסעיף

יחידה

יחידות

שקלים

לטונה - שקלים

מזון מרוכז

ק"ג

2.05

     1,876

            3,845.70

אפרוחים

אפרוח

460.09

       3.11

            1,432.07

תרופות וחיטוי

               148.94

חיסון אינפלואנזה (1) + ברונכית

               118.07

חימום

               290.65

ריפוד

                 55.46

שונות

               351.11

ריבית להון חוזר

                  9.55

 

 

 

 

 

סה"כ ביניים

 

 

 

            6,251.55

עבודה

י"ע

0.51

     628.0

               318.76

מנהלה וכלליות

               133.95

החזר הון

               270.81

 

 

 

 

 

סה"כ הוצאות בשער המשק

 

 

 

           6,975.08

מחיר המטרה בשער המשק - ש"ח/ק"ג

 

 

 

                6.975

הובלה

 

 

 

0.081

העמסה

0.096

* היטל מועצת הלול

0.025

3% - קומיסיון משווק

 

 

 

0.222

סה"כ מחיר המטרה בשער השוק/המשחטה - ש"ח/ק"ג

 

 

                7.399


 


קבצים
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880