מחיר מטרה פברואר 2018

__________________________________________________________________________


התאחדות חקלאי ישראל

18-פבר-18

תחשיב הוצאות יצור בשר פטמים

לחודש:

2.2018

הערה חשובה:

מחיר המטרה מתייחס לממוצע העלויות בכל חודש התחשיב

 

 

מספר

'מחיר יח

 סה"כ הוצאה

הסעיף

יחידה

יחידות

שקלים

לטונה - שקלים

מזון מרוכז

ק"ג

2.05

     1,920

             3,936.78

אפרוחים

אפרוח

460.09

       3.11

             1,432.07

תרופות וחיטוי

                148.94

חיסון אינפלואנזה (1) + ברונכית

                118.07

חימום

                321.31

ריפוד

                 55.46

שונות

                362.28

ריבית להון חוזר

                   9.91

 

 

 

 

 

סה"כ ביניים

 

 

 

             6,384.82

עבודה

י"ע

0.51

     629.8

                319.70

מנהלה וכלליות

                133.98

החזר הון

                273.38

 

 

 

 

 

סה"כ הוצאות בשער המשק

 

 

 

           7,111.87

מחיר המטרה בשער המשק - ש"ח/ק"ג

 

 

                7.112

הובלה

 

 

 

0.081

העמסה

0.096

* היטל מועצת הלול

0.030

3% - קומיסיון משווק

 

 

 

0.226

סה"כ מחיר המטרה בשער השוק/המשחטה - ש"ח/ק"ג

 

                7.545


 


קבצים
העתקת קישור


צומת ראם (מסמיה) • ד.נ. שקמים • 79813 • טל. 08-8611888 • פקס. 08-8611880